Marszałek Województwa Łódzkiego w Solcy Wielkiej

Wielkość czcionki:

solca 128 lipca br. na nowym boisku szkolnym w Solcy Wielkiej Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczał „Granty sołeckie województwa łódzkiego” - uzyskane według własnych projektów zainteresowanych sołectw i służące poprawie warunków życia mieszkańców. Lokalne pomysły trzech sołectw z terenu gminy Ozorków opiewające na kwoty 10 tys. zł będą realizowane już niebawem. Pan Marszałek wręczał granty następująco: sołectwo Wróblew – odbierał sołtys Krzysztof Kaźmierczak, sołectwo Aleksandria – odbierała sołtys Zofia Różycka, sołectwo Tymienica – odbierał były sołtys Stanisław Malanowski. Naturalnie, Marszałek Schreiber przemawiał do zgromadzonych na boisku mieszkańców i zapewnił wszystkich, iż samorząd naszego województwa żyje sprawami mieszkańców i wspiera zadania samorządów terytorialnych, czego przykładem może być właśnie ten piękny obiekt sportowy w Solcy Wielkiej.

Gospodarz naszej gminy Wójt Tomasz Komorowski wraz z obecnymi samorządowcami uczestniczyli w symbolicznym przecięciu wstęgi związanym z zakończeniem budowy nowego szkolnego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą. Uroczyście tego dokonali: Marszałek Grzegorz Schreiber, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Alicja Antczak - w towarzystwie  posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego. /Szersza relacja w Gminniaku/.Pao

 

 • solca_01
 • solca_02
 • solca_03
 • solca_04
 • solca_05
 • solca_06
 • solca_07
 • solca_08
 • solca_09
 • solca_10
 • solca_11
 • solca_12
 • solca_13
 • solca_14
 • solca_15
 • solca_16
 • solca_17
 • solca_18
 • solca_19
 • solca_20
 • solca_21
 • solca_22
 • solca_23
 • solca_24
 • solca_25
 • solca_26
 • solca_27
 • solca_28
 • solca_29
 • solca_30
 • solca_31
 • solca_32

Simple Image Gallery Extended