NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

przed nab 15

Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP

Wielkość czcionki:

Z udziałem Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniewa Linkowskiego odbyło się w dniu 21 listopada br. w lokalu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśmierzu  przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP działającym na terenie naszej gminy: w Solcy Wielkiej, w Leśmierzu i w Czerchowie.

Sprzęt za łączną kwotę 13700 zł został nabyty przez gminę Ozorków na rzecz w/w jednostek za środki z dotacji przyznanej przez Województwo Łódzkie przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Środki finansowe w formie dotacji  udzielonej Gminie Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego dotyczą realizacji zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • straz01
 • straz02
 • straz03
 • straz04
 • straz05
 • straz06
 • straz07
 • straz08
 • straz09
 • straz10
 • straz11
 • straz12
 • straz13
 • straz14
 • straz15

Simple Image Gallery Extended