Gmina Ozorków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków rozważa możliwość przystąpienia do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są mieszkańcy gminy Ozorków w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym im potrzeb.

„Opieka na odległość” polega na udostępnieniu seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcja umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Udział w Programie jest bezpłatny

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 20 stycznia br. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków (ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Informacja w  nim zawarta  ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację – Moduł II na rok 2023.

Więcej informacji na temat wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu  (042) 277-14-51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

UWAGA! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (druk zapotrzebowanie.pdf)Druk zapotrzebowanie 194 kB