W związku z trwającym remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E w miejscowości Maszkowice od nr posesji  59 do 65 oraz w miejscowości Czerchów od nr  47 do 51.

Odbiór odpadów zmieszanych z dnia 13.10.2021 r. przełożony został na 18.10.2021 r.,

odbiór odpadów selektywnych z 14.10.2021 r. przełożony został na 25.10.2021 r.

Wskazane terminy dotyczą wyłącznie nieruchomości wyłączonych z dojazdu.