Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem

Wielkość czcionki:

  

Inspektor

Grażyna Radwańska pokój nr 3  tel. 42 277 14 44 wew. 113  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

  • prowadzenia prac związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • wydawania wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego;
  • remontów, modernizacji i bieżącej eksploatacji lokali i budynków, stanowiących mienie komunalne gminy;
  • realizowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
  • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokumenty do pobrania:

ikona pdf - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

ikona pdf - Oświadczenie o sprzedaży/podawaniu napojów alkoholowych

ikona pdf Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego

ikona pdf Wniosek o wydanie informacji o rewitalizacji

ikona pdf - Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych


Inspektor

Joanna Bączak

Tel. 42 277 14 44 wew. 115, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 7

Prowadzone sprawy:

-  gospodarka Mieszkaniowym Zasobem Gminy,

-  gospodarka lokalami użytkowymi,

-  wydzierżawianie, użyczanie, wynajmowanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy,

-  windykacja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

-  egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne z zakresu zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy nieruchomości, najmu lokali, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy działek rolnych oraz sprzedaży nieruchomości,

-  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-  odraczanie, umarzanie wierzytelności pieniężnych związanych z najmem lokali mieszkalnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy,

-  prowadzenie spraw związanych z odpracowywaniem zaległości czynszowych.

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o użyczenie nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

ikona pdf - Wniosek o nabycie nieruchomości dzierżawionej


Referent

Robert Frątczak  tel. 42 277 14 44 wew. 114, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  pokój nr 4

Prowadzone sprawy:

-  nadawanie nazw ulic i placów,

-  oznaczanie numeracji porządkowej nieruchomości,

-  wydawanie decyzji w zakresie rozgraniczeń,

-  wkreślanie linii regulacyjnych dla działek i ulic,

-  opiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego,

-  wydawanie decyzji o możliwości i sposobie podziału nieruchomości w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  wydawanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów, budynków i kartotek,

-  przyjmowanie zgłoszeń i zawiadamianie właściwego organu o zniszczeniu znaków geodezyjnych,

-  zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące scalenia i podziałów nieruchomości,

DRUKI DO POBRANIA:

ikona pdf - Wniosek o wydaniu decyzji o rozgraniczeniu działki

ikona pdf - Wniosek o decyzji w sprawie podziału działki 

ikona pdf - Wniosek o wypis z rejestru gruntów

ikona pdf - Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki

ikona pdf - Wniosek o oznaczenie numerem porządkowym działki

ikona pdf - Wniosek o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki

 


Sekretariat:

Mariola Starzyńska pokój nr 10   tel. 42 277 14 44  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest właściwy w sprawach:

  • prowadzenia biura podawczego;
  • przyjmowania interesantów i ich obsługi;
  • udzielania informacji o stanowiskach pracy, w zakresie załatwianych spraw, lokalizacji i numerach kontaktowych.