Podinspektor

Monika Cybulska tel. 42 277 14 44 wew. 127Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Prowadzone sprawy:

-       gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę,

-       prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-       prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu    zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,

-       prowadzenie ewidencji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jej aktualizacja i weryfikacja,

-       przyjmowanie i księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ikona pdf - Nowy system odbierania odpadów komunalnych.

ikona pdf - Ulotka informacyjna dotycząca prawidłowej segregacji odpadów komunalych.

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości zamieszkałe

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości niezamieszkałe

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe


 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 ROKU

ikona pdf - Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E 1 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Rejon E 2 – miejscowości: Sokolniki Las. 

 


DRUKI DO POBRANIA:

 

ikona pdf - Deklaracja opłat za odpady komunalne

ikona pdf- Sprawozdanie kwartalne - nieczystości ciekłe

ikona pdf- Sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Sprawozdanie roczne PSZOK

ikona pdf - Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona pdf - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 ikona pdf - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Modlnej

 

pszok

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą również korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Modlnej (PSZOK).

Godziny otwarcia PSZOK-u:
• poniedziałek – środa: 7.00 – 12.00
• piątek – sobota: 12.00 – 17.00

Odpady przyjmowane w punkcie:
• papier;
• metal;
• tworzywa sztuczne;
• szkło;
• opakowania wielomateriałowe;
• odpady zielone;
• przeterminowane leki i chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 50 kg na osobę na rok;
UWAGA! Odbiorowi podlegają tylko odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót i remontów.
• zużyte opony;
• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

PONADTO:
PRZETERMINOWANE LEKI:
zbierane są również w wyznaczonych punktach aptecznych na terenie gminy

BATERIE:
zbierane są również w wyznaczonych punktach na terenie gminy, takich jak: szkoły, Gminny Ośrodek Kultury itp.

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ ZUŻYTE OPONY: (np. wersalki, fotele, meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony)
zbierane będą również poprzez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 razy w roku

ODPADY ZIELONE (SKOSZONA TRAWA, PRZYCIĘTE GAŁĘZIE, LIŚCIE):
zbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, w miejscu ich wytworzenia w workach brązowych; zebrane odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w kompostownikach przydomowych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2014 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozorków w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2013 r.