Podinspektor

Monika Cybulska tel. 42 277 14 44 wew. 127Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Prowadzone sprawy:

-       gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę,

-       prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-       prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu    zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,

-       prowadzenie ewidencji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jej aktualizacja i weryfikacja,

-       przyjmowanie i księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ikona pdf - Nowy system odbierania odpadów komunalnych.

ikona pdf - Ulotka informacyjna dotycząca prawidłowej segregacji odpadów komunalych.

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości zamieszkałe

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości niezamieszkałe

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

ikona pdf - Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E 1 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Rejon E 2 – miejscowości: Sokolniki Las.

 


DRUKI DO POBRANIA:

 

ikona pdf - Deklaracja opłat za odpady komunalne

ikona pdf- Sprawozdanie kwartalne - nieczystości ciekłe

ikona pdf- Sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Sprawozdanie roczne PSZOK

ikona pdf - Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona pdf - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 ikona pdf - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Modlnej

 

pszok

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą również korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Modlnej (PSZOK).

Godziny otwarcia PSZOK-u:
• poniedziałek – środa: 7.00 – 12.00
• piątek – sobota: 12.00 – 17.00

Odpady przyjmowane w punkcie:
• papier;
• metal;
• tworzywa sztuczne;
• szkło;
• opakowania wielomateriałowe;
• odpady zielone;
• przeterminowane leki i chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 50 kg na osobę na rok;
UWAGA! Odbiorowi podlegają tylko odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót i remontów.
• zużyte opony;
• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

PONADTO:
PRZETERMINOWANE LEKI:
zbierane są również w wyznaczonych punktach aptecznych na terenie gminy

BATERIE:
zbierane są również w wyznaczonych punktach na terenie gminy, takich jak: szkoły, Gminny Ośrodek Kultury itp.

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ ZUŻYTE OPONY: (np. wersalki, fotele, meble oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony)
zbierane będą również poprzez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2 razy w roku

ODPADY ZIELONE (SKOSZONA TRAWA, PRZYCIĘTE GAŁĘZIE, LIŚCIE):
zbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, w miejscu ich wytworzenia w workach brązowych; zebrane odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być zagospodarowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w kompostownikach przydomowych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozorków za 2013 r.