Działki oraz lokale gminne na sprzedaż

Działki gminne na sprzedaż

- działka nr 172/2 o pow. 0,1415 ha położona w obrębie geodezyjnym i
w miejscowości Sokolniki-Las przy ulicy 1 Maja 45;

- działka 171/3 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie geodezyjnym i
w miejscowości Sokolniki-Las przy ulicy 1 Maja 45;

- działka nr 4150/7 o pow.0,1505 ha położona w obrębie geodezyjnym i
w miejscowości Sokolniki-Las przy ulicy Piaski Wróblewskie 23;

Lokale gminne na sprzedaż

lokale użytkowe nr 15 o pow.128,78 m2 i lokal nr 16 o pow.172,13 m2 usytuowane w budynku nr 25 i 27 na działce oznaczonej nr 20/3 w miejscowości Leśmierz.

Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Administracji i Gospodarowania Mieniem pok.14, tel.42 277-14-46 wew.223, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew.113.