Działki oraz lokale gminne na sprzedaż

 


 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5
nr księgi wieczystej LD1G/00065056/8
powierzchnia Po 0,1000 ha wraz z udziałem 1/6 w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 4150/6    
o powierzchni 0,2365 ha.
opis

Nieruchomości położone w południowo-zachodniej części Sokolnik-Lasu, na obszarze osady Piaski Wróblewskie, przy ulicy Piaski Wróblewskie 23, w odległości ok. 3km
od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz małe kompleksy leśne.

Działki budowlane, niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie prostokąta
o wymiarach 42m na 23,8m. Działka 4150/5 posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach 43m na średnio 23,3m,  spowodowany koniecznością wydzielenia łopatki do zawracania.  Działki dłuższym bokiem przylegają do drogi wewnętrznej.

Teren działek porośnięty lasem, grunt piaszczysty. Zabudowa działek wymaga usunięcia części drzewostanu.

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg gminny w ul. Piaski Wróblewskie.

Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty uzbrojenia terenu i utrzymania drogi wewnętrznej. Uzbrojenie mediami wymaga wykonania wspólnych przyłączy w drodze wewnętrznej 4150/6. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 4150/6 w związku z budową
i eksploatacją sieci wodociągowej na rzecz Gminy Ozorków.

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 67MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
termin przetargu  I kwartał 2020r.
kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

dzialki 1dzialki 2

 


Działki gminne na sprzedaż

- działka nr 172/2 o pow. 0,1415 ha położona w obrębie geodezyjnym i
w miejscowości Sokolniki-Las przy ulicy 1 Maja 45;

- działka 171/3 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie geodezyjnym i
w miejscowości Sokolniki-Las przy ulicy 1 Maja 45;

- działka nr 4150/7 o pow.0,1505 ha położona w obrębie geodezyjnym i
w miejscowości Sokolniki-Las przy ulicy Piaski Wróblewskie 23;

Lokale gminne na sprzedaż

lokale użytkowe nr 15 o pow.128,78 m2 i lokal nr 16 o pow.172,13 m2 usytuowane w budynku nr 25 i 27 na działce oznaczonej nr 20/3 w miejscowości Leśmierz.

Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Administracji i Gospodarowania Mieniem pok.14, tel.42 277-14-46 wew.223, w kwestii zagospodarowania przestrzennego pok.3 wew.113.