Pokaż # 
Tytuł
Informacja z dnia 23 września 2016 roku dot. negatywnego wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów oznaczonej jako działka nr 14/6 i 14/7
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 14/6 , 14/7 położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów
wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - działka 22/1 Leśmierz
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym - działka 20/20 Leśmierz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej - część działki nr 20/20 Leśmierz
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku lat
Informacja z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Solca Wielka na okres 10 lat
Informacja z dnia 7 marca 2016 roku dot. negatywnego wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów oznaczonej jako działka nr 14/6 i 14/7
Informacja z dnia 4 marca 2016 roku dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki Las przy ulicy Katowickiej nr 7 oznaczonej numerem j
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy - Działka nr 182/4 obręb i miejscowość Skotniki
Informacji z dnia 27 stycznia 2016 roku dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki Las przy ulicy Kujawskiej nr 12 oznaczonej nume
wykaz nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Solca Wielka stanowiącej własność Gminy Ozorków przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej jako działka nr 334/2 wraz budynkami
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy Działka nr 185, obręb i miejscowość Czerchów
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy - Sokolniki Las, ul. Graniczna nr 85
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy - Sokolniki Las, ul. Sokolnickiego
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy - Sokolniki Las, ul. Wigury 30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy - w miejscowości Sokolniki Las przy ul. Ozorkowskiej 56a
Informacja z dnia 14 grudnia 2015 roku dot. negatywnego wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów oznaczonej jako działka nr 14/7
Informacja z dnia 14 grudnia 2015 roku dot. negatywnego wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Helenów oznaczonej jako działka nr 14/6
Informacja z dnia 14.12. 2015 roku dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości HELENÓW jako działka 14/10
Informacja z dnia 14.12. 2015 roku dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości HELENÓW jako działka 14/9
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las przy ul. Wigury 38
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las przy ul. Katowickiej 7
Informacja z dnia 20 października 2015 roku dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki Las przy ulicy Kujawskiej nr 12 oznaczonej n
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy - Działka nr 2519, Sokolniki Las, ul. Kochanowskiego 48, zabudowana budynkiem mieszkalnym
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej w celu zawarcia kolejnej umowy - Działka nr 174, obręb Skromnica, miejscowość Tkaczew, gm.Ozorków
Informacja z dnia 18 sierpnia 2015 roku dot. wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ozorków położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowosci Sokolniki Las przy ulicy Katowickiej nr 7 oznaczonej jak
informacja o stanie mienia komunalnego