Ministerstwo Edukacji Narodowej

logo men

Nazwa programu Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Tytuł projektu „AKTYWNA TABLICA”
Numer umowy 517/2017
Okres realizacji projektu 23.10.2017 – 31.12.2017
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 35 053,35 zł
Dofinansowanie 28 000,00 zł
Wkład własny 7 053,35 zł
Opis działań

Dotacja celowa przeznaczona jest na zakup następujących pomocy dydaktycznych:

- tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym;

- tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowym;

- projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;

- głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;

- interaktywny monitor dotykowy  o przekątnej ekranu co najmniej  55 cali.

 


 

Nazwa programu Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Tytuł projektu „AKTYWNA TABLICA”
Numer umowy 387/2018
Okres realizacji projektu 25.06.2018 – 31.12.2018
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 17 946,00  zł
Dofinansowanie 14 000,00 zł
Wkład własny 3 946,00 zł
Opis działań

Dotacja celowa przeznaczona jest na zakup  pomocy dydaktycznych. W ramach realizacji Programu mogą być zakupione następujące ich rodzaje:

- tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym;

- tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowym;

- projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;

- głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;

- interaktywny monitor dotykowy  o przekątnej ekranu co najmniej  55 cali.