Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wielkość czcionki:

promuje lodzkie LOGO

Nazwa programu Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich - dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego
Tytuł projektu „Park w Modlnej – nasze miejsce integracji”
Numer umowy 44/RŚ/17
Okres realizacji projektu 01.07.2017 – 31.10.2017
Beneficjent Gmina Ozorków / Sołectwo Modlna
Całkowita wartość projektu 12000,00 zł
Dofinansowanie 5000,00 zł
Wkład własny 7000,00 zł
Opis działań

W ramach projektu zakupiono dwa urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz  urządzenie rekreacyjne dla dorosłych. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne, bezpieczeństwo użytkowników i gwarancje, zakupiony sprzęt zamontowała specjalistyczna firma. Działania projektowe zostały zrealizowane dzięki wkładowi pracy własnej mieszkańców Sołectwa oraz pomocy Gminy Ozorków. Mieszkańcy Modlnej wspólnie uporządkowali i wyznaczyli teren przeznaczony na montaż urządzeń - część parku została oczyszczona z gałęzi, liści i dokładnie wygrabiona oraz odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pod koniec października, mieszkańcy zorganizowali uroczyste otwarcie, ze słodkim poczęstunkiem oraz zabawami integracyjnymi na zamontowanych urządzeniach.

 

  • modlna1
  • modlna2
  • modlna3
  • modlna5
  • modlna6
  • modlna7

Simple Image Gallery Extended