"Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie"

 lodzkie reg

Gmina Ozorków podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie”

Celem głównym projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie” jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych i wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Gminie Ozorków oraz sprawne zarządzanie gminą, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych w Gminie Ozorków.

Realizacja projektu pozwoli na: poprawę dostępu obywateli do e-usług publicznych, usprawnienie komunikacji i podniesienie poziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania w tym oświatą, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami itc i wzrost efektywności pracy.

W ramach projektu wdrożonych zostanie 6 usług on-line, w tym:

  • 3 usług na poziomie 3 - interakcji dwukierunkowej,
  • 3 usługi na poziomie 4 – transakcyjności.

Ponadto wdrożone zostaną usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 3 szt.
Dzięki realizacji projektu, gmina udostępni on-line 100 sztuk i zdigitalizuje 50 sztuk dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Przewidziano, że liczba pobrań/odtworzeń dokumentów wyniesie 1000 sztuk. Szacuje się, że z udostępnionych elektronicznych usług będzie skorzysta w ciągu roku 503 osoby.

Inwestycja obejmie:

  • budowę portalu z elektronicznymi usługami
  • budowę systemu oświatowego
  • budowa aplikacji specjalistycznych (zagospodarowanie przestrzenne, ewidencja ludności)
  • dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie oprogramowania systemowego, narzędziowego i elektronicznego zarządzania dokumentami, back office
  • zakup sprzętu, rozbudowa infrastruktury sieci teleinformatycznej i przetwarzania danych oraz modernizacja serwerowni
  • szkolenia pracowników.

W ramach projektu przewiduje się:

  • digitalizację dokumentów: MPZP oraz studium uwarunkowań MPZP
  • udostępnienie on-line dokumentów: MPZP oraz studium uwarunkowań MPZP oraz protokoły i uchwały z posiedzeń rady gminy.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do: mieszkańców gminy ozorków, pracowników urzędu gminy ozorków, 3 gminnych jednostek oświatowych, pośrednio do mieszkańców regionu łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.
Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.
Wartość całkowita projektu: 799 992,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 552 840,00 zł