Rolniku! Pamiętaj o obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem!

  • Drukuj
Wielkość czcionki:

azotanyZgodnie z przyjętym „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu” z dnia 5 czerwca 2018 r. wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo może zawierać maksymalnie do 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Program zakłada, że gospodarstwa rolne o powierzchni 10 ha i większej oraz utrzymujące zwierzęta w liczbie 10 DJP i więcej będą miały obowiązek sporządzania planu nawożenia azotem bądź obliczania maksymalnej dawki azotu. Rolnicy ci będą musieli prowadzić też ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

Sporządzanie planu nawożenia azotem lub obliczanie maksymalnej dawki azotu możliwe jest na podstawie danych tabelarycznych zawartych w ww. rozporządzeniu. Poniżej zamieszczamy tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu.

Wszelkich informacji i pomocy w ww. zakresie udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ozorków oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, pokój nr 23, tel. 42 277 14 44 wew. 111. 

Aby pracownicy mogli udzielić pomocy, rolnicy posiadający bydło powinni dostarczyć:

  • informacje o stanie zwierząt w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r. (urodzenia, sprzedaż, zakupy),
  • nr gospodarstwa,
  • hasło/login do wniosku obszarowego,
  • informacje o zasiewach ozimych,
  • informacje o planowanych zasiewach wiosennych.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na spotkanie.

/Red./

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Program.pdf)Program  898 kB