Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Wielkość czcionki:

arimr logoW terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku o przyznanie dopłaty oraz instrukcję jego wypełnienia oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ARiMR (link poniżej):

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html?fbclid=IwAR3X6ACKhL_NWPDaVQRwfbhy7FdzJLJxuxrS9CCv8M3Cp5SX73KIUvZUmLc