Nagrodzeni czytelnicy "Gminniaka"

Wielkość czcionki:

konkurs gminniak20191112 stycznia br. wszyscy nasi czytelnicy, zainteresowani udziałem w losowaniu nagród konkursowych naszego miesięcznika, przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu, gdzie podczas imprezy kulturalnej „Wieczór Kolęd” miały miejsce wielkie emocje.

Dla „najlepszych czytelników” nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Ozorków, dlatego też należało przeprowadzić losowanie kopert z nazwiskami uczestniczących osób, w czym pomogła nam Paulinka z Małachowic, uczennica Szkoły Podstawowej w Leśmierzu. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do naszych wieloletnich czytelniczek, które pamiętają jeszcze pierwsze wydania miesięcznika.

Pierwszą laureatką wylosowaną przez Paulinkę jest pani Anna Wojtczak z Borszyna, drugą nagrodzoną została pani Lucyna Olczyk z Leśmierza, a trzecią pani Krystyna Jaros, również z Leśmierza. Sponsor zakupionych nagród - Wójt Tomasz Komorowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Szcześniakiem wręczył wylosowanym czytelniczkom nagrody. /Szersza relacja w Gminniaku/.

Pao

 • konkurs_gminniak201901
 • konkurs_gminniak201902
 • konkurs_gminniak201903
 • konkurs_gminniak201904
 • konkurs_gminniak201905
 • konkurs_gminniak201906
 • konkurs_gminniak201907
 • konkurs_gminniak201908
 • konkurs_gminniak201909
 • konkurs_gminniak201910
 • konkurs_gminniak201911

Simple Image Gallery Extended