Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018

Wielkość czcionki:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

     Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

                     Janusz Korczak

Przypadający w tym roku w niedzielę Dzień Edukacji Narodowej świętowano w gminie Ozorków już w piątek 12 października. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej każda Szkoła Podstawowa zorganizowała stosowną uroczystość dla swoich pracowników – obecnych i emerytowanych. Naturalnie, wszelkie układane scenariusze na takie święto nie mogą się obyć bez uczniowskiej reprezentacji, która w imieniu wszystkich uczniów danej placówki realizuje wspaniałe pomysły na różnorakie formy wdzięczności wobec swych wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników. Dzień Edukacji Narodowej w swej istocie sprowadza się do wyróżniania osób zasłużonych dla Oświaty - nauczycieli i pracowników - przez swoich przełożonych i nie tylko, dla których jednak miłe otoczenie zdolnych wychowanków i ich rodziców jest w tym dniu nie mniej znaczącą nagrodą. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Modlnej i w Leśmierzu pracownicy naszej gminnej Oświaty przeżywali łącznie z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych, natomiast pierwszoklasiści z Solcy Wielkiej odbędą swoje ślubowanie w innym terminie. Samorząd gminy Ozorków reprezentował na uroczystościach Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski, a także Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szcześniak. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Tomasz Komorowski wyróżnił kilku znanych pedagogów. Nagrodę Wójta Gminy Ozorków za wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej otrzymali:
- Pan Łukasz Oterski, nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej,
- Pani Alicja Goślińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej,
- Pani Sabina Pabiańczyk – nauczyciel dyplomowany Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu,
- Pani Dorota Chojnacka – nauczyciel dyplomowany Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Solcy Wielkiej.
Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych również wyróżnili swoich podwładnych - nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi za osobisty wkład pracy na rzecz naszej gminnej „Edukacji”. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • den1801
 • den1802
 • den1803
 • den1804
 • den1805
 • den1806
 • den1807
 • den1808
 • den1809
 • den1810
 • den1811
 • den1812
 • den1813
 • den1814
 • den1815
 • den1816
 • den1817
 • den1818
 • den1819
 • den1820
 • den1821
 • den1822
 • den1823
 • den1824
 • den1825
 • den1826
 • den1827
 • den1828
 • den1829
 • den1830
 • den1831
 • den1832
 • den1833
 • den1834
 • den1835
 • den1836
 • den1837
 • den1838
 • den1839
 • den1840
 • den1841
 • den1842
 • den1843
 • den1844
 • den1845
 • den1846
 • den1847
 • den1848
 • den1849
 • den1850
 • den1851
 • den1852
 • den1853
 • den1854
 • den1855
 • den1856
 • den1857
 • den1858
 • den1859
 • den1860
 • den1861
 • den1862
 • den1863
 • den1864
 • den1865
 • den1866
 • den1867
 • den1868
 • den1869
 • den1870
 • den1871
 • den1872
 • den1873
 • den1874
 • den1875
 • den1876
 • den1877
 • den1878
 • den1879
 • den1880
 • den1881
 • den1882
 • den1883
 • den1884
 • den1885
 • den1886
 • den1887
 • den1888
 • den1889
 • den1890
 • den1891
 • den1892
 • den1893

Simple Image Gallery Extended