Z Funduszu Sprawiedliwości

Wielkość czcionki:

logo minister sprawiedliwlogo fund sprawiedliwosci

W związku z nabytym przez naszą gminę sprzętem do ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ozorków - OSP Solca Wielka, OSP Modlna, OSP Leśmierz OSP Czerchów, w ramach Projektu „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, przedstawiciele naszych jednostek OSP przybyli w dniu 28 sierpnia br. do remizy strażackiej w Solcy Wielkiej, by otrzymać do używania zakupione urządzenia. Nabyte na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenie i urządzenia ratownictwa - defibrylatory, torby ratownicze i latarki nie mogą być zbywane bez zgody Ministra Sprawiedliwości przez okres 10 lat i są przeznaczone wyłącznie do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Do strażnicy OSP Solca Wielka przybył również Wójt Gminy Ozorków Pan Tomasz Komorowski, by osobiście przekazać druhom strażakom sprzęt ratowniczy zakupiony dzięki środkom Ministerstwa Sprawiedliwości. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

  • osp1
  • osp2
  • osp3
  • osp4
  • osp5
  • osp6
  • osp7

Simple Image Gallery Extended