Akademia aktywności zawodowej

Wielkość czcionki:

plakat akadem aktyw zawod

Projekt jest realizowany przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i jest skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo, w wieku 18 - 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nie uczących się i nie kształcących.

Uczestnikom projektu oferujemy doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym (prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona - komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub kurs spawania metodą MAG oraz TIG), 3 - miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy, a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia, opłacenia egzaminów. Szczegółowe informacje na ten temat przesyłamy w załączeniu. Dostępne są również na stronie internetowej: http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/20-akademia-aktywnosci-zawodowej-woj-lodzkie.html

 

 

ikona pdf - Informacja o projekcie

ikona pdf - Plakat