Gminny Dzień Matki 2018

Wielkość czcionki:

dmatki1806Z małym poślizgiem czasowym odbyła się tegoroczna uroczystość z okazji Dnia Matki, ale za to, została wzbogacona wspólnym świętowaniem jubileuszu 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Cedrowicach Parceli. Wzorem lat ubiegłych, część oficjalną poświęconą „naszym” mamom urządzono w lokalu  Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Organizatorzy uroczystości to niezmiennie - Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich działająca przy Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ozorkowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu, natomiast Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Bożena Jankiewicz i dyr. GOK Mirosława Walc wspólnie czuwają nad prawidłowym przebiegiem tej dorocznej uroczystości  w gminie Ozorków. Szanując wszystkich uczestników, powitały gorąco  wszystkie przybyłe mamy, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Szcześniaka, Skarbnika Gminy Ozorków Małgorzatę Domańską, Prezesa Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi Krzysztofa Banasiaka, Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych  w Ozorkowie Leszka Komorowskiego,  Przewodniczącą Komisji Społecznej Rady Gminy Małgorzatę Kowalską, Instruktora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Rejonu Zgierz Zuzannę Maślińską. W tym dniu na sali GOK, pod adresem wielu matek kierowano słowa podzięki i uznania za „matczyny trud”. Jako pierwszy z najlepszymi życzeniami dla wszystkich mam wystąpił Wójt Tomasz Komorowski, a tradycyjną wiązankę kwiatów wręczył czołowej przedstawicielce gminnych matek Pani Janinie Czaplińskiej z Parzyc. Ciepłe słowa dla świętujących matek przekazał też w swym wystąpieniu Przewodniczący Rady Waldemar Szcześniak. Następnie, na scenę wstąpili Prezesi Związku Rolników – Krzysztof Banasiak i Leszek Komorowski, by dołączyć do oficjeli składających wspaniałe życzenia z Okazji Dnia Matki, ale także, by odznaczyć kilka matek „Orderem Serca Matkom Wsi” przyznanym przez Zarząd Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  w Łodzi, na wniosek  Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ozorków. Są nimi: Panie -Jadwiga Jagodzińska i Anna Sępińska z KGW Modlna oraz Panie - Dorota Wiśniewska  i Maria Malanowska z KGW Tymienica. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • dmatki1802
 • dmatki1803
 • dmatki1804
 • dmatki1805
 • dmatki1806
 • dmatki1807
 • dmatki1808
 • dmatki1809
 • dmatki1810
 • dmatki1811
 • dmatki1812
 • dmatki1813
 • dmatki1814
 • dmatki1815
 • dmatki1816
 • dmatki1817
 • dmatki1818
 • dmatki1819
 • dmatki1820
 • dmatki1821
 • dmatki1822
 • dmatki1823
 • dmatki1824
 • dmatki1825
 • dmatki1826
 • dmatki1827
 • dmatki1828
 • dmatki1829
 • dmatki1830
 • dmatki1831
 • dmatki1832
 • dmatki1833
 • dmatki1834
 • dmatki1835
 • dmatki1836
 • dmatki1837
 • dmatki1838
 • dmatki1839
 • dmatki1840
 • dmatki1841
 • dmatki1842
 • dmatki1843
 • dmatki1844
 • dmatki1845
 • dmatki1846
 • dmatki1847
 • dmatki1848
 • dmatki1849
 • dmatki1850
 • dmatki1851
 • dmatki1852
 • dmatki1853
 • dmatki1854
 • dmatki1855
 • dmatki1856
 • dmatki1857
 • dmatki1858
 • dmatki1859
 • dmatki1860
 • dmatki1861
 • dmatki1862
 • dmatki1863
 • dmatki1864
 • dmatki1865
 • dmatki1866
 • dmatki1867
 • dmatki1868
 • dmatki1869
 • dmatki1870
 • dmatki1871
 • dmatki1872
 • dmatki1873
 • dmatki1874
 • dmatki1875
 • dmatki1876
 • dmatki1877
 • dmatki1878
 • dmatki1879
 • dmatki1880

Simple Image Gallery Extended