Odszedł Prezes Jerzy Raj

Wielkość czcionki:

straz18Śp. druh Jerzy Raj, były prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej odszedł od nas niespodziewanie. Wyznaczoną przez niebiosa datą odejścia z tego świata był dzień 22 maja 2018r. Zasłużony strażak OSP Solca Wielka do końca swych dni uczestniczył w życiu swojej organizacji strażackiej. Podczas tegorocznych obchodów Dnia Strażaka wraz z poświęceniem nowego sztandaru jednostki dh Jerzy Raj miał zaszczyt - w towarzystwie zasłużonych strażaków OSP Solca Wielka – brać udział w ceremonii pożegnania dotychczasowego sztandaru jednostki. Zmarły Prezes zapisał piękną kartę w historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej. Zaszczytną służbę w szeregach OSP rozpoczął w 1963 r, by w krótkim czasie stać się wyróżniającym strażakiem OSP Solca Wielka, pełniącym również odpowiedzialne funkcje statutowe. Wspólnie z pozostałymi druhami, zaangażował się w latach 80-tych przy budowie nowej strażnicy. Największe jednak zadania dla pożarnictwa dh Jerzy Raj wypełniał po objęciu w 1993 roku funkcji Prezesa Zarządu jednostki. Dzięki temu, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej była wysoko oceniana przez władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej - została w roku 1995 r. jako jedyna w gminie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ważnym osiągnięciem było również pozyskanie w roku 2008 środków finansowych na zakup nowego samochodu pożarniczego IVECO Eurocargo. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyraźnie zwiększył stan gotowości bojowej jednostki. Jednostka OSP Solca Wielka należąca do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej stała się mocnym ogniwem ogólnopolskiego stowarzyszenia strażaków. W należy też sposób jednostka została doceniona przez władze administracyjne gminy jak i władze zwierzchnie OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcy Wielkiej posiada odznakę "Zasłużony dla Gminy Ozorków" oraz Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Przez okres prezesowania dh Jerzego Raja, organizacja strażacka w Solcy stała się przodującą jednostką OSP na terenie gminy Ozorków i nie tylko, ma niezwykle bogatą historię oraz duże osiągnięcia na polu ochrony p.poż. W dniu pochówku zmarłego Prezesa tj. 25 maja br., na ostatnie pożegnanie stawili się do świątyni w Solcy Wielkiej członkowie najbliższej i dalszej rodziny, znajomi oraz większość druhów jednostki OSP Solca Wielka. Mszy świętej żałobnej przewodniczył Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej ks. Andrzej Borczyk. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • straz01
 • straz02
 • straz03
 • straz04
 • straz05
 • straz06
 • straz07
 • straz08
 • straz09
 • straz10
 • straz11
 • straz12
 • straz13
 • straz14
 • straz15
 • straz16
 • straz17
 • straz18
 • straz19
 • straz20
 • straz21
 • straz22
 • straz23
 • straz24
 • straz25
 • straz26
 • straz27

Simple Image Gallery Extended