KONSULTACJE SPOŁECZNIE W GMINIE OZORKÓW

Wielkość czcionki:

W terminie od 20 maja 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw i osiedla w Gminie Ozorków w celu zasięgnięcia opinii i uwag mieszkańców dotyczących projektów statutów sołectw i osiedla.

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

1) zgłaszanych uwag i opinii podczas protokołowanego bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectw i osiedla – zgodnie z poniższym harmonogramem,

2) w formie zbierania elektronicznych uwag mieszkańców.

Projekty statutów sołectw i statut osiedla oraz wzór ankiety konsultacyjnej, są wyłożone do publicznego wglądu:

1. w Urzędzie Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, pok. Nr 2;

2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ozorków;

3. u sołtysów poszczególnych sołectw i przewodniczącego zarządu osiedla Sokolniki Las.

Harmonogram zebrań dla przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Ozorków

Lp. Nazwa sołectwo/osiedle Data i czas trwania konsultacji Miejsce zebrania
1. Skromnica

20.05.2018 r.

godz. 1500-1530

Budynek komunalny – świetlica środowiskowa
w Skromnicy
2. Aleksandria

21.05.2018 r.

godz. 1700-1730

Dom sołtysa
3. Solca Mała

22.05.2018 r.

godz. 1600-1630

Dom sołtysa
4. Małachowice- Kolonia

23.05.2018 r.

godz. 1600-1630

Budynek komunalny -świetlica wiejska
w Małachowicach-Kolonii
5. Cedrowice-Parcela

24.05.2018 r.

godz. 1700-1730

Budynek komunalny – świetlica wiejska w
Cedrowicach-Parceli
6. Borszyn

25.05.2018 r.

godz. 1300-1330

Dom sołtysa
7. Celestynów

25.05.2018 r.

godz. 1700-1730

Dom sołtysa
8. Sierpów

26.05.2018 r.

godz. 1700-1730

Budynek komunalny – świetlica środowiskowa
w Sierpowie
9. Parzyce

28.05.2018 r.

godz. 1700-1730

Budynek komunalny – świetlica środowiskowa
w Parzycach
10. Boczki

29.05.2018 r.

godz. 1600-1630

Dom sołtysa
11. Cedrowice

30.05.2018 r.

godz. 1600-1630

Dom sołtysa
12. Sokolniki

1.06.2018 r.

godz. 1700-1730

Dom sołtysa
13. Konary

4.06.2018 r.

godz. 1600-1630

Budynek komunalny – świetlica środowiskowa
w Sierpowie
14. Skotniki

5.06.2018 r.

godz. 1600-1630

Budynek komunalny – świetlica wiejska
w Skotnikach
15. Sokolniki-Las

5.06.2018 r.

godz. 1900-1930

Kawiarnia „40”ul. Jagiellońska 16
w Sokolnikach-Lesie
16. Leśmierz

6.06.2018 r.

godz. 1630-1700

Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu,
Leśmierz 23
17. Sokolniki-Parcela

7.06.2018 r.

godz. 1700-1730

Budynek komunalny - świetlica wiejska
w Sokolnikach-Parceli
18. Helenów

9.06.2018 r.

godz. 1600-1630

Budynek komunalny -świetlica wiejska
w Helenowie
19. Katarzynów

11.06.2018 r.

godz. 1400-1430

Dom sołtysa
20. Czerchów

11.06.2018 r.

godz. 1800-1830

Strażnica OSP w Czerchowie
21. Solca Wielka

12.06.2018 r.

godz. 1900-1930

Strażnica OSP w Solcy Wielkiej
22. Modlna

13.06.2018 r.

godz. 1900-1930

Strażnica OSP w Modlnej
23. Śliwniki

14.06.2018 r.

godz. 1800-1830

Dom sołtysa
24. Ostrów

15.06.2018 r.

godz. 1400-1430

Budynek komunalny – świetlica środowiskowa
w Parzycach
25. Wróblew

16.06.2018 r.

godz. 1600-1630

Boisko sportowe Wróblew
26. Małachowice

18.06.2018 r.

godz. 1200-1230

Budynek komunalny – świetlica wiejska
w Małachowicach-Kolonii
27. Muchówka

19.06.2018 r.

godz. 1800-1830

Dom sołtysa

28.

Maszkowice

20.06.2018 r.

godz. 1800-1830

Budynek komunalny -świetlica wiejska
w Helenowie

29.

Tymienica

21.06.2018 r.

godz.1630-1700

Budynek komunalny -świetlica wiejska
w Tymienicy