Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

Wielkość czcionki:

Członkowie Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
informują, że zostało założone konto,
na które można dokonywać wpłat darowizn na ten cel.

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji na Rzecz Ochrony Obywateli, w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, o numerze: 71 8783 0004 0001 7372 2000 0101, tytułem: „Święto Policji – sztandar dla KPP w Zgierzu”.

policja