Strażacy podsumowali rok 2017

ZebrOSP02Zebrania sprawozdawcze za rok miniony w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie naszej gminy odbywały się zgodnie z harmonogramem przyjętym na wspólnym zebraniu gminnym w m-cu styczniu br. Pierwsze zebranie wśród naszych jednostek odbyła Ochotnicza Straż Pożarna w Solcy Wielkiej w dniu 17 lutego w swojej strażnicy. Tydzień później tj. 24 lutego, aż dwie nasze jednostki miały zaplanowane swoje zebrania sprawozdawcze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Leśmierzu skorzystała z gościnności Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie urządzono doroczne spotkanie, natomiast druga z jednostek -  Ochotnicza Straż Pożarna w Czerchowie odbyła swoje zebranie w miejscowej strażnicy, którą jednak trzeba było ciągle dogrzewać z powodu dotkliwego mrozu. Ostatnie w tym cyklu zebrań strażackich miało miejsce 3 marca w Modlnej, gdzie miejscowi druhowie – ochotnicy, w lokalu OSP podsumowali rok miniony. Wśród braci strażackiej – na wszystkich odbytych zebraniach - nie zabrakło Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego i Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Ozorkowie Władysława Sobolewskiego. Przyjeżdżali również przedstawiciele JRG PSP w Ozorkowie oraz różni goście zapraszani przez poszczególne jednostki organizujące swoje spotkania. Los tak zrządził, że każda z naszych jednostek odnotowała w roku 2017 odejście ze swoich szeregów określoną ilość druhów strażaków. Dlatego też, podczas odbywanych zebrań uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych członków w/w jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ozorków. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • ZebrOSP01
 • ZebrOSP02
 • ZebrOSP03
 • ZebrOSP04
 • ZebrOSP05
 • ZebrOSP06
 • ZebrOSP07
 • ZebrOSP08
 • ZebrOSP09
 • ZebrOSP10
 • ZebrOSP11
 • ZebrOSP12
 • ZebrOSP13
 • ZebrOSP14
 • ZebrOSP15
 • ZebrOSP16
 • ZebrOSP17
 • ZebrOSP18
 • ZebrOSP19
 • ZebrOSP20
 • ZebrOSP21
 • ZebrOSP22
 • ZebrOSP23
 • ZebrOSP24
 • ZebrOSP25
 • ZebrOSP26
 • ZebrOSP27
 • ZebrOSP28
 • ZebrOSP29
 • ZebrOSP30
 • ZebrOSP31
 • ZebrOSP32
 • ZebrOSP33
 • ZebrOSP34
 • ZebrOSP35
 • ZebrOSP36
 • ZebrOSP37

Simple Image Gallery Extended