URZĄD ZAPŁACI ZA STERYLIZACJĘ TWOJEGO PSA

13 lipca 2017 r. Rada Gminy Ozorków podjęła Uchwałą Nr XLV/393/17 zmianę do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozorków w roku 2017 dzięki której mieszkaniec naszej gminy będzie mógł wysterylizować bądź wykastrować swojego psa na koszt urzędu.

Warunkiem jest stałe zamieszkanie na terenie gminy Ozorków oraz zgoda na obligatoryjne zaczipowanie psa podczas zabiegu i wpisanie danych do bazy danych zarejestrowanych zwierząt: http://safe-animal.eu/. Urząd przeznaczył na ten cel w 2017 roku 10.000,00 złotych tak więc zabiegi będzie można realizować do wyczerpania przeznaczonych środków.

Wnioski o dofinansowanie zabiegu będą dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 oraz na stronie internetowej: www.ug-ozorkow.pl
Przychodnią, która będzie realizować w/w zabiegi jest Przychodnia Weterynaryjna „ARKA” w Ozorkowie, ul. Nowe Miasto 3.