Gminny Dzień Matki

dzienmatki15Organizatorzy dorocznych uroczystości poświęconych naszym matkom tj. Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich działająca przy  Gminnym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Ozorkowie wraz  z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Leśmierzu, również w tym roku z okazji „Dnia Matki” przygotowali wspaniałe święto. Wzorem lat ubiegłych część oficjalną gminnych obchodów „Dnia Matki” urządzono w sali GOK w Leśmierzu, gdzie zagościło w tym dniu wiele zaproszonych matek, w wraz z nimi dostojni goście.

Na rozpoczęcie imprezy Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Bożena Jankiewicz i Dyr. GOK  Mirosława Walc w imieniu organizatorów powitały zaproszonych gości z Wójtem Gminy Ozorków Tomaszem Komorowskim na czele i oczywiście wszystkie obecne na sali mamy./Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • dzienmatki01
 • dzienmatki02
 • dzienmatki03
 • dzienmatki04
 • dzienmatki05
 • dzienmatki06
 • dzienmatki07
 • dzienmatki08
 • dzienmatki09
 • dzienmatki10
 • dzienmatki11
 • dzienmatki12
 • dzienmatki13
 • dzienmatki14
 • dzienmatki15
 • dzienmatki16
 • dzienmatki17
 • dzienmatki18
 • dzienmatki19
 • dzienmatki20
 • dzienmatki21
 • dzienmatki22
 • dzienmatki23
 • dzienmatki24
 • dzienmatki25

Simple Image Gallery Extended