640-lecie wsi Śliwniki

sliwniki4513 maja 2017r. mieszkańcy Śliwnik obchodzili pokaźny jubileusz – 640-lecie istnienia swojej miejscowości. Zaplanowany przebieg uroczystości przewidywał rozpoczęcie mszą świętą w kościele parafialnym w Solcy Wielkiej - w intencji mieszkańców Śliwnik, a następnie część oficjalną wraz z poczęstunkiem na terenie posesji państwa Nolbrzaków i Piserów w Śliwnikach. Tak też się wszystko odbyło, w soleckiej świątyni ks. Proboszcz Andrzej Borczyk witał przybyłych mieszkańców świętujących swój jubileusz oraz gości zaproszonych - głównie osoby związane z działalnością naszego Samorządu z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele. Zaraz potem ks. Proboszcz zaprosił organizatorów do przedstawienia krótkiej informacji historycznej o miejscowości Śliwniki. Opracowany tekst zawierający sporo interesujących faktów odczytała mieszkanka Śliwnik p. Maria Nolbrzak.


Geneza wsi Śliwniki


„Pierwsza pisana wiadomość o wsi Śliwniki pochodzi z 1377 roku. Archeologowie jednak odkryli, że na terenie obecnej wsi w III i V okresie brązu tj od 1200 do 650 lat przed naszą erą znajdowało się cmentarzysko ciałopalne. W dokumencie z 1377 roku występował Icek ze Śliwnik, sędzia łęczycki. W tym czasie z ról Kmiecych dziesięcinę snopową pobierał kanonik łęczycki prebendy Pełczyska. Można zatem sądzić, że uposażenie tej prebendy nastąpiło przynajmniej w XIII w i już wtedy istniały Śliwniki. Wieś od 2 połowy XIV w i początkach XV w należała do rodu Łazęków. Właśnie z tej osady wywodził się wspomniany Icek, który był sędzią łęczyckim w latach 1374-1386. Po nim Śliwniki dziedziczyli synowie: Adam z Bełdowa i Icek z Zelgoszczy, ale w krótkim czasie wieś przeszła w posiadanie ich stryja Wszebora z Piaskowic, cześnika łęczyckiego. Jego córka Dobachna w 1412 r. sprzedała Śliwniki i Wytrzeszczki (obecnie Wytrzyszczki) Wojciechowi z Parzęczewa Herbu Rola, sprawującemu kilka urzędów, w tym cześnika łęczyckiego. Dobra te pozostawały w ręku jego potomków, między innymi wnuka Wojciecha Gledzianowskiego z Parzęczewa. Część tych dóbr dziedziczył również po wnuczce cześnika Jadwidze , jej syn Adam Baran z Parzęczewa. Po jego śmierci dobra powróciły do Roliców. W 1507 roku wsie Śliwniki i Wytrzeszczki otrzymał Bartłomiej Ostrowski. Następnie dobra przeszły w posiadanie innej rodziny tego herba, a mianowicie Puczków. W 1555 roku bracia Puczkowie z Nędzerzewa przeprowadzili podział majątkowy, w którego następstwie Kasper Puczek otrzymał 3 wsie: Węglewice, Śliwniki i Wytrzeszczki. W jego ręku Śliwniki i Wytrzeszczki znajdowały się także w 1576r. Następną właścicielką wsi Śliwniki była Dorota Rogozińska. W latach 40 XVII w Śliwniki otrzymał Jan Szymon Szczawiński sprawujący kilka urzędów: starosty łęczyckiego, kasztelana i wojewody brzeskiego. Rejestry poborowe z XVII w odnotowują wówczas istnienie młyna w Śliwnikach. Po Janie Szymonie Śliwniki otrzymała jego córka Barbara Domicela. Jej pierwszym mężem był Konstanty Jacek Lubomirski, podczaszy koronny, a drugim Wiktoryn Mikołaj Grudziński, starosta pilski. Dobra ozorkowsko-szczeblewskie, w skład których wchodziły wówczas również wsie Śliwniki i Wróblew powróciły do rąk rodu Szczawińskich na mocy dekretu Trybunału Koronnego z 1734r. Ostatnim panem Ozorkowa z tej rodziny był jego wnuk Jan Szczawiński, marszałek konfederacji łęczyckiej, który pełnił szereg urzędów ziemskich między innymi miecznika orłowskiego i podstolego brzezińskiego. W 1783 r. przekazał on wsie Śliwniki i Żelgoszcz synowi Wojciechowi. Kolejnym właścicielem Śliwnik w 1790 r był Bogumił Grabowski (mąż zmarłej w 1784r. Antoniny, córki Jana Szczawińskiego). W XIX w. Śliwniki stanowiły wieś i folwark. Należały do gminy Szczeblew, później do gminy Piaskowice. W 1827 r. Śliwniki miały 12 domów mieszkalnych i 120 mieszkańców. W 1873 i 1912 r. folwark miał 497 mórg, czyli 278,32 ha: 428 mórg (239,68 ha) gruntów ornych i ogrodów, 18 mórg (10,08 ha) łąk, 32 morgi (17,92 ha) pastwisk, 18 mórg nieużytków rolnych. W folwarku znajdowały się wówczas 3 budynki murowane i 13 drewnianych. Stosowano 4,7 i 8-polowy płodozmian. Wieś natomiast posiadała 22 osady i 73 morgi (41 ha) ziemi. Pod koniec XIX w. Śliwniki liczyły 139 mieszkańców i 27 domów. W 1912 r. właścicielem folwarku był Władysław Piędziecki. W 1921 r. Śliwniki jako Śliwniki Stare posiadały 13 domów mieszkalnych z 97 mieszkańcami. W 1983 r. w Śliwnikach powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Na wsi swoje siedziby mają dwie firmy zajmujące się transportem pasażerskim i wynajmem autokarów „Stojeccy” i „Aura”. W 2012 r. wieś liczyła 99 mieszkańców i posiadała 77,6 ha gruntów ornych. Na koniec 2016 r. liczyła 95 mieszkańców. Śliwniki należą do parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej”.
Modlitwa za pomyślność mieszkańców Śliwnik zgromadziła na mszy św. odprawionej przez ks. Andrzeja Borczyka większość uczestników tej jubileuszowej uroczystości. Ksiądz Proboszcz w swym kazaniu dał wszystkim do zrozumienia, że bardzo sobie ceni wspólnie działających parafian, co w praktyce objawia się takimi właśnie uroczystymi spotkaniami upamiętniającymi istnienie swojej miejscowości. Po komunii świętej i błogosławieństwie przemieszczono się do Śliwnik, gdzie swoją obecność zapowiedział również ks. Proboszcz Andrzej Borczyk. Do gościnnej posiadłości rodziny Nolbrzaków i Piserów przybyli śliwniczanie, zaproszeni goście oraz najbliżsi sąsiedzi związani życzliwymi relacjami z tą miejscowością. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • sliwniki01
 • sliwniki02
 • sliwniki03
 • sliwniki04
 • sliwniki05
 • sliwniki06
 • sliwniki07
 • sliwniki08
 • sliwniki10
 • sliwniki11
 • sliwniki13
 • sliwniki14
 • sliwniki15
 • sliwniki16
 • sliwniki17
 • sliwniki18
 • sliwniki19
 • sliwniki20
 • sliwniki21
 • sliwniki22
 • sliwniki23
 • sliwniki24
 • sliwniki25
 • sliwniki27
 • sliwniki28
 • sliwniki29
 • sliwniki30
 • sliwniki31
 • sliwniki32
 • sliwniki33
 • sliwniki34
 • sliwniki35
 • sliwniki36
 • sliwniki37
 • sliwniki38
 • sliwniki41
 • sliwniki42
 • sliwniki43
 • sliwniki44
 • sliwniki45
 • sliwniki46
 • sliwniki47
 • sliwniki48

Simple Image Gallery Extended