Dzień flagi z harcerzami

flaga polski1Dzień Flagi Rzeczypospolitej świętujemy zaledwie od 2004 roku. Jest to ustawowe polskie święto obchodzone dnia 2 maja, w którym dominującą rolę w powszechnej świadomości Polaków winny odgrywać nasze barwy narodowe. Stąd właśnie powiewające flagi biało-czerwone jak również podejmowane w wielu miejscach kraju uroczystości patriotyczne. W przypadku osób dorosłych są poświęcone  utrwalaniu wiedzy o polskiej tożsamości, natomiast na gruncie kształcenia podstawowego pełnią przede wszystkim funkcję edukacyjno-wychowawczą. Nabyty tą drogą szacunek dla flagi państwowej i jednocześnie wzrost patriotycznej świadomości - winny zapewnić właściwe jej traktowanie.  2 maja br. z takim zamysłem przybyli do naszego Urzędu harcerze z ozorkowskiego Hufca ZHP.  Trzy druhny – uczennice ozorkowskiego LO zagościły m.in. w gabinecie Wójta Gminy Ozorków. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

  • flaga2
  • flaga3
  • flaga4

Simple Image Gallery Extended