TWÓJ PIES – TWÓJ OBOWIĄZEK

Co roku do naszego Urzędu wpływają prośby od mieszkańców gminy o przypomnienie właścicielom psów o obowiązkach jakie wynikają z faktu posiadania czworonoga. Posiadanie psa to nie tylko przyjemność płynąca ze wspólnych spacerów i zabaw, ale także szereg powinności, jakie prawo nakłada na właścicela. Niektóre z nich są świadomie ignorowane.

Na przykład obowiązek sprzątania po pupilach. Obowiązek ten wynika z prawa, które określa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nieprzestrzeganie go podlega  karze na podstawie Kodeksu Wykroczeń. Pamiętajmy również, że obowiązek ten ma na celu przede wszystkim zachowanie czystości w miejscach publiczych, z których wszyscy korzystamy i wspólne dbanie o porządek da nam komfort przebywania i korzystania z publicznej przestrzeni.

Kwestie wyprowadzania psa na smyczy i/lub w kagańcu oraz zasady puszczania go luzem, związane są z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa innych osób i zwierząt. Niezachowanie należytej ostrożności może skutkować wyrządzeniem szkody. Najczęściej będziemy mieli do czynienia ze zniszczeniem rzeczy (np. podarciem odzieży) lub zagryzieniem innego zwierzęcia, a w skarajnych przypadkach z pogryzieniem człowieka. Pamiętajmy również, że nie każdy z nas lubi psy a duży pies, biegający wolno i bez kagańca, może budzić strach wśród spacerujących ludzi albo obszczekiwać rowerzystów i biegaczy.. I chociaż ciężko to zrozumieć niektórym miłośnikom zwierząt, fakt ten powinien być przez nas uszanowany. Jako właścicele czworonga PONOSIMY PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE NASZEGO PSA i postanowiania w tej kwestii zawarte w przepisach nie powinny budzić zdziwienia. Pozwalając sobie na taką swobodę na spacerze, narażamy się na dopowiedzialność karną.

Prawdziwi miłośnicy psów winni wypełniać wskazane obowiązki pamiętając żeby pies nie stwarzał uciążliwości w miejscach publicznych, dostępnych dla nieograniczonej liczby osób.