Ogłoszenie

Wójt Gminy Ozorków zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom reprezentującym kluby sportowe bądź szkoły funkscjonujące na terenie Gminy Ozorków za 2016 rok.

Ustanowione Uchwałą Nr XXXVI/289/16 Rady Gminy Ozorków z dnia 29 grudnia 2016 r. nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy Ozorków są przyznawane za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wyróżnień określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ozorków,(ul. Wigury 14, pok. Nr 9) do 20 lutego 2017 roku włącznie.

ikona pdf - Ogłoszenie.

ikona pdf - Regulamin przyznawania nagód i wyróżnień.