Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu zaprasza mieszkańców Gminy Ozorków

Walentynki maly    Koncert bozonarodzeniowy maly