III edycja Konkursu „EkoAktywni”

  • Drukuj
Wielkość czcionki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego.

 

 

 

 

 

Konkurs ogłoszony jest w następujących kategoriach:

  • - Organizacja pozarządowa - Zgłoszeń dokonywać mogą: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie.
  • - Osoba fizyczna w podkategoriach:
  • ochrona siedlisk przyrodniczych –zgłoszeń dokonywać mogą osoby fizyczne prowadzące działania na rzeczzachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego;
  • edukacja ekologiczna – zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku - Regulamin Konkursu „EkoAktywni”, karty zgłoszeń w poszczególnych kategoriach

http://www.zainwestujwekologie.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1869,1,1.html