Strategia Rozwoju ŁOM

Wielkość czcionki:

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucję Zarządzającą RPO WŁ na lata 2014-2020 Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, przyjętej uchwałą nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016r. oraz mając na uwadze zapisy zawarte w rozdziale V.7 Mechanizmy włączenia społecznego ww. dokumentu, zamieszczamy tekst Strategii (plik do pobrania, dostępny pod adresem: http://lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Strategia-Rozwoju-%C5%81OM-2020-_-24.03.20161.pdf) w celu zapewnienia przejrzystości działań oraz ułatwienia dostępu do dokumentu podmiotom mogącym się przyczynić do skutecznej realizacji jego założeń