Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2016

Wielkość czcionki:

Wojewoda Łódzki organizuje XIII edycję konkursu „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”. W roku 2016 nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • “Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”
  • “Mikro i Małe Przedsiębiorstwo”
  • “Rodzinne Gospodarstwo Rolne”
  • “Innowacyjność”
  • “Zielona Gospodarka”

Konkurs stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu, wnoszące znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa. Udział w konkursie jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lipca 2016 r. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków dostępne są na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: http://www.lodzkie.eu/page/4182,xiii-edycja---2016.html