INFORMACJA

Wielkość czcionki:

>> Odbiór odpadów wielkogabarytowych <<

Urząd Gminy Ozorków przypomina, że terenie gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości. Odpady należy wystawić przed posesję w ustalonych terminach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla danej miejscowości na 2019 rok. 

Terminy zbiórki:
Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn w dniu 3 października br.
Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Ostrów w dniu 4 października br.
Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice-Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice w dniu 4 października br.
Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki w dniu 3 października br.
Rejon E 1 – miejscowość: Sokolniki-Las, strefa 1,2 w dniu 7 października br.
Rejon E 2 – miejscowość: Sokolniki-Las, strefa 3,4 w dniu 8 października br.

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą następujące frakcje odpadów:

• zużyte meble domowe, wersalki, kanapy, krzesła, fotele itp.,
• zużyte meble ogrodowe,
• duże odpady z tworzyw sztucznych np. wanienki, miski, wiaderka, doniczki, zabawki dziecięce itp.,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki, pralki, roboty kuchenne, sprzęt RTV, np. telewizory, komputery, tablety, drukarki, żyrandole lampy,
• zużyte wyposażenie wnętrz, np. dywany, chodniki, wykładziny, kołdry,
• zużyte opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, w tym w szczególności: opony od samochodów osobowych, rowerów i wózków dziecięcych itp.


W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:

• zużyte opony od samochodów ciężarowych, traktorów i innych maszyn rolniczych, ponieważ nie są odpadami komunalnymi, gdyż nie zachodzi podobieństwo charakteru do odpadów domowych a powstają w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

Przy zakupie nowych opon, stare można zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, jeśli wymienia się zużyte na nowe

• zużyte części samochodowe, ponieważ nie są to odpady komunalne.

Większość elementów pojazdów wycofanych z eksploatacji ma wartość surowcową. Niezbędny jest więc recykling tych materiałów pozwalający na odzyskanie z nich składników użytecznych oraz wytwarzanie nowych wyrobów.
Stary samochód (np. nienadający się do dalszego użytkowania lub naprawy) należy przekazać przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów.
Nie wolno demontować samodzielnie starych pojazdów, gdyż to może powodować przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska (np.: oleju czy płynów chłodniczych).

• odpady budowlano – remontowe, w tym: okna, drzwi, umywalki, wanny, sedesy, gruz itp.,
• odpady niebezpieczne, np. pojemniki po farbach i innych chemikaliach.


Odpady komunalne typu: ramy okienne (bez szyb), drzwi (bez szyb), drobne odpady budowlano – remontowe, w tym wyposażenia łazienek i toalet oraz odpady niebezpieczne (np. pojemniki po farbach i innych chemikaliach) są przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Modlnej.

Urząd Gminy Ozorków prosi o wystawianie właściwych rodzajów odpadów komunalnych podlegających zbiórce.