Informacja przetarg

Wielkość czcionki:

Informuje o zamiarze ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych w Leśmierzu:

-lokal nr 15 o pow. 128,78 m2 usytuowany w budynku nr 25 na działce nr 20/3 w miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6;

-lokal nr 16 o pow. 172,13 m2 usytuowany w budynku nr 27 na działce nr 20/3 w miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6.

Cena wywoławcza: 

Lokal nr 15 – 40.000,00 zł - wadium 4.000,00 zł;

Lokal nr 16 – 60.000,00 zł - wadium 6.000,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu ukaże się we wrześniu 2019 r. na stronach internetowych urzędu www.ug-ozorkow.pl

 

Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Administracji i Gospodarowania Mieniem pok.14, tel. 42 277-14-46 wew.223.