Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód – susza 2019r.

Wielkość czcionki:

Wójt Gminy Ozorków informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia suszy rolniczej rolnicy, których uprawy uległy uszkodzeniu mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. 

Na podstawie wniosków, Komisja przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Zgodnie z prowadzonym monitoringiem suszy przez IUNG w Puławach, na terenie Gminy Ozorków szacowaniu podlegać mogą uprawy:

- zbóż ozimych, zbóż jarych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, kukurydzy, rzepaku i rzepiku krzewów owocowych rosnących na I  kategorii glebowej  /  tj. na glebach klasy  V, VI  /,

- zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych  na II kategorii glebowej  /tj. na glebach klasy IVb  /,

- zboża jare na III kategorii glebowej /tj. IVa, IV/. 

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

1. oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,

2. oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej,

3. wydruk wniosku z ARiMR  o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 rok,

4. ubezpieczenie upraw  / do wglądu / w przypadku gdy są ubezpieczone.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ug-ozorkow.pl). Jednocześnie informuję, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 roku.

 

ikona pdf - Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.

ikona pdf - Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedajnej) i poniesionych szkodach.

ikona pdf - Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.