Apel o oszczędne zużywanie wody w okresie utrzymujących się upałów

Wielkość czcionki:

Przed nami dni z bardzo wysokimi temperaturami. Utrzymujące się upały powodują bardzo duże zużycie wody. Apelujemy do mieszkańców naszej gminy oraz osób odwiedzających swoje nieruchomości w celach rekreacyjno - wypoczynkowych o zużywanie wody tylko do celów socjalno-bytowych oraz dla zwierząt domowych i gospodarskich.
W najbliższych dniach zapowiadanych upałów ograniczmy do minimum zużycie wody do innych celów np. podlewania trawników i ogródków, napełniania ogrodowych basenów, czy też do mycia swoich samochodów. Dla wspólnego dobra prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów.
Musimy być również przygotowani na wystąpienie czasowych spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Mogą być to sytuacje sporadyczne, ale możliwe jeśli duży pobór wody będzie się utrzymywał. Obecnie stacje uzdatniania wody pracują w określonych porach dnia na maksymalnych wydajnościach.