Informacja dla posiadaczy zabytków

Wielkość czcionki:

logo promuje lodzkieZarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 320/19 z dnia 13 marca 2019 roku ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa od 13 marca do 15 kwietnia br. Budżet zadania wynosi 5 000 000,00 zł.  

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 100%, przy czym maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 100 tys. złotych.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz wzór wniosku, znaleźć można na stronie serwisu informacyjnego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl w zakładce: Kultura/ Ochrona zabytków/ Dotacje (link).