Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie płatności składanych do ARiMR

Urząd Gminy Ozorków informuje, że w sprawach dotyczących wniosków o przyznanie płatności składanych do ARiMR można kontaktować się z pracownikiem tut. Urzędu pod numerem telefonu 784-203-195 w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 14:00

ZUS - Tarcza antykryzysowa

Obsługa klientów ZUS odbywa się:

1.przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - bez wychodzenia z domu.

Zachęcamy do zakładania profili na PUE ZUS i do korzystania z naszych usług elektronicznych.

Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej.

Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń.

2. telefonicznie – bez wychodzenia z domu

Do Państwa dyspozycji są:

 • ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18
 • specjalne nr telefonu dostępne w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15:
  • nr telefonu 22 290 87 01:
   • obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
   • obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
  • nr telefonu 22 290 87 02;  nr telefonu 22 290 87 03
   • obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców.

3. we wszystkich placówkach ZUS ale w wyodrębnionych strefach, w których mogą Państwo mogli samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu

Szczegółowe informacje nt. tarczy antykryzysowej.

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.
Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.
Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.
Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Komunikat Spółki z o.o. BAKUPI

Spółka BAKUPI, w związku z zamieszczoną informacją przez jeden z zakładów wodociągów na terenie województwa łódzkiego, na temat osób podających się za inspektorów sanepidu, badających smak i zapach wody, o s t r z e g a odbiorców wody przed fałszywymi inspekcjami. Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie prowadzą żadnych inspekcji w domach i mieszkaniach prywatnych. Zalecamy zatem szczególną ostrożność i czujność, podczas wizyt fałszywych inspektorów.

Jednocześnie informujemy, iż jakość wody dostarczanej odbiorcom nie budzi zastrzeżeń pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym i jest systematycznie badana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz równolegle przez naszą spółkę, a informacje o jej jakości zamieszczane są na bieżąco na stronie pod adresem: bakupi.pl w zakładce „Informacje dotyczące jakości wody”.

Aplikacja dla osób w kwarantannie domowej

ulotka kwarant domowa

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY.

Spółka BAKUPI, w związku z zagrożeniem epidemicznym, celem ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania koronawirusa w trosce o naszych klientów uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość samodzielnego dokonania opłaty za pobór wody. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi pracownikami, pod niżej wskazanymi numerami telefonów:
538 963 096 – odbiorcy wody zasilani z wodociągu Sokolniki Las – miejscowości: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Helenów, Słowik,
886 204 601 – odbiorcy wody zasilani z wodociągów: Celestynów, Modlna, Tymienica, oraz z miasta Ozorkowa – miejscowości: Boczki, Celestynów, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Czerchów, Dybówka, Konary, Leśmierz, Małachowice, Małachowice Kolonia, Maszkowice, Modlna, Muchówka, Opalanki, Ostrów, Parzyce, Sierpów, Skotniki, Sokolniki, Sokolniki Parcela, Tymienica, Śliwniki, celem podania stanu wodomierza i uzyskania informacji o wysokości opłaty, którą można uregulować przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 02 8786 0001 0013 7940 2000 0001

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY.

PSZOK Modlna

Urząd Gminy Ozorków informuje, że w związku z obecną sytuacją
związaną z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MODLNEJ
czynny jest w ograniczonym zakresie tj.
w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 – do 12:00.

Informacja

informacja LODR

SŁOM - Komunikat

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu:

http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom/

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

Czytaj więcej: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku ODWOŁANA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, kwalifikacja wojskowa została zakończona.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej: Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku ODWOŁANA!

Nie wywoźmy lasu w workach

ulotka nie wywozimy lasu

WAŻNY KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem, Urząd Gminy Ozorków oraz wszystkie podległe Jednostki pozostają zamknięte dla obsługi petentów w Urzędzie od 16 marca 2020r.  aż do odwołania.

Jak informują władze gminy, zamknięta będzie także kasa gminy znajdująca się w budynku urzędu. Mieszkańcy gminy i inni interesanci mogą załatwić swoje sprawy  telefonicznie, drogą mailową lub przez platformę ePUAP.

 

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji koronawirusem,          Urząd Gminy Ozorków oraz wszystkie podległe Jednostki pozostają zamknięte dla obsługi petentów w Urzędzie od 16 marca 2020r. aż do odwołania.

 

Jak informują władze gminy, zamknięta będzie także kasa gminy znajdująca się w budynku urzędu. Mieszkańcy gminy i inni interesanci mogą załatwić swoje sprawy  telefonicznie, drogą mailową lub przez platformę ePUAP.

KOMUNIKAT - Placówki oświatowe

KOMUNIKAT

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informujemy, ze od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zostaną zamknięte wszystkie placówki oświatowe w kraju tj. szkoły, przedszkola i żłobki, zarówno publiczne jak i niepubliczne  - zgodnie z ogłoszeniem  Premiera Mateusza Morawieckiego.

W dniach 12-13 marca 2020 roku nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, a  placówki oświatowe zapewnią dzieciom tylko i wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

Rząd apeluje, by uczniowie pozostali na czas zamknięcia placówek oświatowych w domach.

KORONAWIRUS - Ważne informacje

Stacja sanitarno-epidemiologiczna tel. 42 714-03-30.
Najbliższy oddział zakaźny tel. 887-877-690
Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa tel. 800-190-590

Koronawirus

Dzień Kobiet z gitarzystą

IMG 2288 (2)Rozrywkowy wieczorek z okazji Dnia Kobiet zorganizowano w sobotę 7 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu. Na zaproszenie Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego do lokalu GOK-u przybyły panie, dla których zapewne obchody „Międzynarodowego Dnia Kobiet” mają swoje znaczenie i chętnie korzystają z proponowanych na tę okoliczność form uroczystości. Oficjalne rozpoczęcie spotkania odbyło się z udziałem naszych samorządowców z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele oraz dyrektorem GOK Leśmierz Jarosławem Krzyżanowskim.

Czytaj więcej: Dzień Kobiet z gitarzystą