Kondolencje

 

kondolecje 20

      Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

                  Bogusława Marciniaka

wieloletniego działacza kultury, instruktora Zespołów Śpiewaczych w Sokolnikach-Parcela i Solcy Wielkiej, dla którego muzyka była wielką pasją.

                  Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu.

Wójt Gminy Ozorków i Przewodniczący Rady Gminy Ozorków

 

 

 

 

 

 

 

Obchody 81 Rocznicy "Bitwy nad Bzurą"

bitwa20

Walka z ASF

ulotka asf 20

Powszechny Spis Rolny 2020

Baner spis rolny 20 2

Zaproszenie na spotkanie

pproj eu

Serdecznie zapraszamy potencjalnych beneficjentów na spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 (usługi społeczne).
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2020 w formule online poprzez platformę internetową Microsoft Teams.
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia dotyczące konkursu m.in. przedmiotu konkursu, potencjalnych beneficjentów, wyboru grupy docelowej, puli środków na dofinansowanie.
Ważnym elementem spotkania będzie możliwość zadawania bezpośrednio pracownikom WUP w Łodzi  pytań związanych z ogłoszonym konkursem na czacie, przy użyciu mikrofonu.

Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzyma na wskazaną skrzynkę mailową link do zalogowania. Dlatego prosimy o podawanie bezpośrednich adresów e-mail.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 września 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie WUP w Łodzi.

Link do informacji o spotkaniu i formularza zgłoszeniowego na stronie WUP>>>

Rolniku! Spisz się przez Internet!

rolnik spis 20

Od 1 września do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020.

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do naszej akcji, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

Więcej informacji: lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

Nie czekaj aż zadzwoni rachmistrz!

Spisz się przez Internet!

 

plakat psr 20

 

Dożynki Parafialne w Solcy Wielkiej 2020

IMG 4002Msza św. dziękczynna za urodzaje w Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej miała miejsce 13 września i były to ostatnie tegoroczne uroczystości dożynkowe na terenie gminy Ozorków. Tym razem w soleckiej świątyni modlono się w intencji rolników na mszy św. koncelebrowanej, gdyż Proboszcz Parafii ks. Andrzej Borczyk zaprosił do udziału w dożynkowym nabożeństwie ks. Bolesława z Parafii św. Józefa w Ozorkowie. Ksiądz Proboszcz nadmienił, że nie są to – jak w latach poprzednich – uroczystości połączone z wystawnym biesiadowaniem po mszy św. na pobliskim terenie wokół kościoła, ponieważ istnieje ryzyko związane z koronawirusem.

Czytaj więcej: Dożynki Parafialne w Solcy Wielkiej 2020

Dożynki Parafialne 2020 w Modlnej

IMG 3748W pierwszą niedzielę września br. miały miejsce dożynkowe uroczystości w Modlnej. U większości mieszkańców, ale przede wszystkim rolników - producentów zbóż z Parafii Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej dożynkowe świętowanie posiada od lat rangę wyjątkowej uroczystości. Dlatego po raz kolejny w sposób bardzo okazały zaprezentowano owoce rolniczego trudu - stawiając symbol tegorocznych zbiorów - w postaci chlebów, wieńców i pozostałych płodów rolnych - przed ołtarzem swojej świątyni. Ksiądz Proboszcz Piotr Bratek najpierw powitał na dziedzińcu kościoła wszystkich rolników oraz poświęcił  Ich piękne wieńce i chleby dożynkowe.

Czytaj więcej: Dożynki Parafialne 2020 w Modlnej

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19.html

Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”

alko a 20

Przed pandemią uczniowie niezbyt chętnie z własnej inicjatywy odwiedzali mój gabinet. Teraz, od kiedy udostępniłam im mój numer telefonu i kontakt przez komunikatory, codziennie odbywam nawet kilkanaście rozmów – mówi Ewa, szkolny pedagog z ponad 20-letnim stażem. Taka aktywna postawa pracownika oświaty nie jest zbyt powszechna – działalność szkół w czasie epidemii często sprowadza się wyłącznie do organizacji zdalnego nauczania. Tymczasem wielu polskich nastolatków jest w obecnej sytuacji zagubionych; nie radzą sobie z nauką, brakuje im bezpośredniego kontaktu z kolegami i ulubionymi nauczycielami, do których mają zaufanie.

Czytaj więcej: Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”

Nauka powraca do szkół

szkola 29Okres zdalnego nauczania w II połowie ubiegłego roku szkolnego wraz z minionymi właśnie wakacjami to dla uczniów kilkumiesięczna przerwa poza murami swoich szkół. Tego doświadczyli również uczniowie naszych gminnych placówek oświatowych - z oczywistych względów tj. zagrożeń jakie niesie z sobą coronawirus SARS-CoV-2. Zaplanowane zwalczanie epidemii COVID-19 zmieniło radykalnie życie młodzieży szkolnej, której przyszło w tak odmiennych warunkach pobierać nauki. Na Nowy Rok Szkolny 2020-2021 zapadły stosowne decyzje o powrocie uczniów do tradycyjnego kształcenia lecz z zachowaniem podstawowych zasad postępowania w warunkach panującej epidemii. Na gruncie szkolnym wprowadzane odpowiednio „coronawirusowe obostrzenia” maja pozwolić w bezpieczny sposób realizować program nauczania. Dyrektorzy Szkół Podstawowych na terenie gminy Ozorków od samego początku w Nowym Roku Szkolnym starali się uświadomić swoim wychowankom oraz ich rodzicom w jakich okolicznościach dzieci rozpoczynają naukę.

Czytaj więcej: Nauka powraca do szkół

Rozpoczęły się uroczystości dożynkowe

dozynki 03„Plon niesiemy plon w ten nasz Boży dom”

Po udanych żniwach rolnicy szykują się na DOŻYNKI i od lat są to nierozłączne elementy życia społecznego na naszej wsi. Skoro zboże plonowało, warzywa i owoce również nieźle obrodziły, to zadowoleni rolnicy swoim odwiecznym zwyczajem idą do parafialnych świątyń podzielić się darami ziemi. Dożynkowe świętowanie na terenie gminy Ozorków Anno Domini 2020 zainaugurowano 30 sierpnia w Parafii Opieki św. Józefa w Leśmierzu pod przewodem ks. Proboszcza Pawła Pełki. Kościelne święto plonów w leśmierskiej parafii przebiegało z udziałem gminnych samorządowców z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele. Dożynkowym starostą w Leśmierzu został tym razem radny i jednocześnie sołtys z Boczek Andrzej Rogala.

Czytaj więcej: Rozpoczęły się uroczystości dożynkowe

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 sierpnia 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-2-2-ogloszony-w-dniu-25-sierpnia-2020-r/

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

 

KOMUNIKATY

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od 01.09.2020 roku będą wydawane i przyjmowane wnioski dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych/osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie na podjęcie działalności gospodarczej lub dla pracodawców w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wysokość dofinansowania na ww. formy wsparcia ustalono do kwoty 240 000,00 zł.
Środki przeznaczone na ten cel pozwalają na realizację 4 wniosków.

Wnioski są do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (pok. nr 7 – dotacje, pok. nr 201 – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej) lub na stronie internetowej Urzędu https://zgierz.praca.gov.pl.

  


  

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że obecnie dysponuje funduszami na organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Mając na uwadze powyższe od 31 sierpnia 2020 roku uruchomiony zostanie nabór wniosków na ww. formę wsparcia.

W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu wstrzyma przyjmowanie wniosków, zamieszczając stosowny komunikat.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, iż w pierwszej kolejności zawierane będą umowy, gdzie we wniosku wskazany zostanie kandydat do skierowania na prace interwencyjne. W przypadku wskazania osoby bezrobotnej powyżej 30 roku życia Urząd zastrzega sobie możliwość ewentualnie pozytywnego rozpatrzenia sprawy jednak z refundacją na okres wyłącznie do 31.12.2020 roku.

Szczegółowe zasady organizacji powyższej formy wsparcia oraz założenia ww. projektu jak również aktualne druki wniosków obowiązujące w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dostępne na stronie internetowej w zakładce – Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania. Druki dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie).

Uwaga. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal tut. Urząd rekomenduje przesyłanie pism:

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
• pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
• w siedzibie Urzędu do oznakowanych pudeł.

Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni. W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego - tel. 42 714 12 79

Zawieranie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu z zachowaniem rygorów sanitarnych.

   


  

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że nadal dysponuje funduszami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, nabór wniosków na powyższe formy wsparcia będzie prowadzony w trybie ciągłym do chwili pełnego zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, o czym Urząd poinformuje stosownym komunikatem.

Szczegółowe zasady ww. form pomocy jak również aktualne druki wniosków dostępne są wyłącznie na stronie internetowej urzędu (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie) w zakładce:

Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania
Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania

UWAGA!!!
Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą być parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal tut. Urząd rekomenduje przesyłanie pism:

• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
• pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
• w siedzibie Urzędu do oznakowanego pudła.

Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni. W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy tel. 42 714 12 79
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 42 714 12 64

Zawieranie umów odbywać się będzie w siedzibie Urzędu z zachowaniem rygorów sanitarnych.

  

INFORMACJA

plakat zwierzeta

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że obecnie dysponuje funduszami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku powstania oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków finansowych tut. Urząd w miarę możliwości będzie wznawiał przyjmowanie wniosków na organizację staży, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Mając na uwadze powyższe w terminie od 10 sierpnia 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku (włącznie) będzie prowadzony nabór wniosków na poniższe instrumenty rynku pracy:

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja w kwocie do 23.000,00 zł – 1 stanowisko pracy)
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota do 23.000,00 zł.)

Szczegółowe zasady powyższych form wsparcia jak również aktualne druki wniosków dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej urzędu (brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie)w zakładce:
Dla pracodawców i przedsiębiorców – Dokumenty do pobrania
Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej: Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

KOMUNIKAT

Komunikat
Urząd Gminy Ozorków nieczynny
w dniu17 sierpnia 2020 roku.

Na podstawie Zarządzenia Nr 510/2020 Wójta Gminy Ozorków z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Ozorków, w zamian za święto przypadające w sobotę tj.15 sierpnia 2020 roku.