Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

rokszkolny1963W gminie Ozorków Rok Szkolny 2018/2019 podsumowano w dniu 19 czerwca. O terminie zakończenia nauki zadecydowały władze oświatowe w naszym kraju i zapewne ta data usatysfakcjonowała większość uczniów uczęszczających do placówek szkolnych Gminy Ozorków. Prawdą też jest to, że do zdecydowanej większości należą uczniowie, którzy bardzo poważnie traktują całoroczną edukację i tym bardziej dzień podsumowania całorocznej pracy - dla zdobywania wiedzy - przeżywają wyjątkowo uroczyście.

Czytaj więcej: Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

"Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020"

spotkanie inf aktualne konkursy

ikona pdf - Program spotkania 

Spotkanie informacyjne - „Kształcenie zawodowe”

konkurs ksztalcenie zawodowe

Apel o oszczędne zużywanie wody w okresie utrzymujących się upałów

Przed nami dni z bardzo wysokimi temperaturami. Utrzymujące się upały powodują bardzo duże zużycie wody. Apelujemy do mieszkańców naszej gminy oraz osób odwiedzających swoje nieruchomości w celach rekreacyjno - wypoczynkowych o zużywanie wody tylko do celów socjalno-bytowych oraz dla zwierząt domowych i gospodarskich.
W najbliższych dniach zapowiadanych upałów ograniczmy do minimum zużycie wody do innych celów np. podlewania trawników i ogródków, napełniania ogrodowych basenów, czy też do mycia swoich samochodów. Dla wspólnego dobra prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów.
Musimy być również przygotowani na wystąpienie czasowych spadków ciśnienia w sieci wodociągowej. Mogą być to sytuacje sporadyczne, ale możliwe jeśli duży pobór wody będzie się utrzymywał. Obecnie stacje uzdatniania wody pracują w określonych porach dnia na maksymalnych wydajnościach.

Upały nad Polską - Komunikat IMGW

upały

 Prosimy przestrzegać nastepujących zasad podczas upałów:

- unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce;
- unikanie przebywania na zewnątrz, szczególnie w najbardziej upalnej porze dnia (między godziną 11.00 a 16.00);
- spożywanie dużej ilości wody, unikanie słodkich napojów oraz alkoholu;
- noszenie nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych;
- troska o dzieci, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne (zwrócenie uwagi na potrzeby sąsiadów);
- troska o zwierzęta, zapewnienie im schronienia od słońca i dostępu do świeżej wody;
- planowanie podróży, jeśli to możliwe, na godziny popołudniowe (częstsze przerwy podczas podróży na regenerację);
- wietrzenie mieszkań w godzinach wieczornych i zamykanie okien w godzinach porannych;

Czytaj więcej: Upały nad Polską - Komunikat IMGW

„Przedsiębiorco, rozwiń swoją firmę – pozyskaj środki unijne”

spotk info

Święto Strażaków w Ozorkowie

straz201914Kilkadziesiąt jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Zgierskiego, wspólnie z funkcjonariuszami działających JRG i Komendy Powiatowej PSP uczestniczyło w dniu  1 czerwca br. w uroczystościach Powiatowego Dnia Strażaka i 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie - zorganizowanych w centralnym miejscu miasta tj. na Placu Jana Pawła II. Wszystkie nasze jednostki OSP (Solca Wielka, Czerchów, Leśmierz, Modlna) wystawiły stosowne delegacje z pocztami sztandarowymi. Władze samorządowe gminy Ozorków reprezentował Wójt Tomasz Komorowski.

Czytaj więcej: Święto Strażaków w Ozorkowie

Sprzedaż lokali użytkowych

WÓJT GMINY OZORKÓW

Informuje o zamiarze ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych w Leśmierzu:
-lokal nr 15 o pow. 128,78 m2 usytuowany w budynku nr 25 na działce nr 20/3
w miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6;
-lokal nr 16 o pow. 172,13 m2 usytuowany w budynku nr 27 na działce nr 20/3
w miejscowości Leśmierz, KW Nr LD1G/49225/6.

Cena wywoławcza:
Lokal nr 15 – 40.000,00 zł - wadium 4.000,00 zł;
Lokal nr 16 – 60.000,00 zł - wadium 6.000,00 zł.

Szczegółowych informacji o sprzedawanych nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Administracji i Gospodarowania Mieniem pok.14, tel. 42 277-14-46 wew.223.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEJAZDU

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEJAZDU
KOLEJOWO-DROGOWEGO W CEDROWICACH-PARCELI

Urząd Gminy Ozorków Informuje, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi wszczęły postępowanie zmierzające do przekazania w zarządzanie lub likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. „D" w km 37,151 linii nr 16 Łódz Widzew - Kutno w miejscowości CedrowiceParcela (przejazd za magazynami) .

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRZEJAZDU

INFORMACJA - Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2

info

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-ogloszony-w-dniu-28-maja-2019-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zi/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9728369-konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-001-19-poddzialanie-ix-1-2-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-zit-

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczno-zawodowa ZIT) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r.

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: LINK

Ogłoszenie

W ostatnich dnia z terenu gminy Ozorków odłowiono psy widoczne na zdjęciach. Szukamy ich właścicieli lub osoby chętne do zaadoptowania piesków. Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Urzędu Gminy Ozorków pod numerem telefonu 42 277 14 44 wew. 120.

  • oz
  • ozo
  • wilk
  • wróblew

Simple Image Gallery Extended

Raport o stanie Gminy Ozorków – debata z udziałem mieszkańców

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 506), Wójt Gminy Ozorków do dnia 31 maja 2019r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Ozorków Raportu o stanie gminy.
Sesja, na której przedstawiony zostanie raport zaplanowana została na dzień 30 maja 2019r.
Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Ozorków w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ozorków.

Czytaj więcej: Raport o stanie Gminy Ozorków – debata z udziałem mieszkańców

Święto wszystkich strażaków /Anno Domini 2019/

straz1944Przez trzy kolejne – majowe - dni „nasi” podopieczni św. Floriana, tj. druhowie strażacy z jednostek OSP działających na terenie gminy Ozorków – obchodzili lokalnie swoje doroczne święto, oddając przy tym cześć swemu patronowi poprzez uczestnictwo w mszach świętych sprawowanych w Ich intencji przez ks. proboszczów w poszczególnych parafiach.

Czytaj więcej: Święto wszystkich strażaków /Anno Domini 2019/

DNI OTWARTE

Szkoła Podstawowa w Modlnej zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich

dni otwarte FE 19

Spotkanie Wielkanocne 2019

wielkanoc

Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków spotkali się – również w tym roku - tradycyjnie, na okoliczność obchodzonych niedawno Świąt Wielkanocnych. Tym razem, gościny naszym seniorom udzieliła Parafia pw. Bożego Ciała i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej.

Czytaj więcej: Spotkanie Wielkanocne 2019

INFORMACJA

>> Odbiór odpadów wielkogabarytowych <<

     Urząd Gminy Ozorków przypomina, że w maju br. na terenie gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości.

Terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach:

Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn w dniu 9 maja br.

Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Ostrów w dniu 10 maja br.

Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice-Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice w dniu 10 maja br.

Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki w dniu 9 maja br.

Rejon E 1 – miejscowość: Sokolniki-Las, strefa 1,2 w dniu 16 maja br.

Rejon E 2 – miejscowość: Sokolniki-Las, strefa 3,4 w dniu 17 maja br.