Informacja dla Mieszkańców

ikona pdf - Poświadczanie własnoręczności podpisu przez Wójta Gminy

Ogłoszenie

info

Spotkanie informacyjne

spotkanie informacyjne fundusz

Spotkanie informacyjne

projekt fund europ 2020.02

INFORMACJA

koronawirus

Informacja o ogłoszonych konkursach w ramach Poddziałań ZIT

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj.:

    • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
    • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
    • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT

Czytaj więcej: Informacja o ogłoszonych konkursach w ramach Poddziałań ZIT

Potrzebna pomoc

pslcnp

Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

zw akcRolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Ozorków, przypominamy, że zbliża się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. (pokój nr 20).
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument (lub jego kopię) wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta.

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej: Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Opłatek dla strażaków 2019

oplatek straz1903W Parafii św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej corocznie jest organizowane spotkanie opłatkowe dla  druhów- miejscowej - Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkiń Zespołu Śpiewaczego „Niezapominajki”. Wszyscy zainteresowani strażacy i śpiewające panie gromadzą się najsampierw w tym dniu w świątyni na mszy św. odprawianej przez ks. Proboszcza ks. Andrzeja Borczyka. Zazwyczaj, podczas mszy św. rozbrzmiewają w Ich wykonaniu kolędy - panie śpiewają, a  strażacka Orkiestra Dęta gra bożonarodzeniowe utwory.

Czytaj więcej: Opłatek dla strażaków 2019

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 ROKU

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku

ikona pdf - Deklaracja 2020 - obowiązuje od 01.01.2020r.

Informacja dla właścicieli nieruchomości w m. Sokolniki-Las.

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło i tworzywa sztuczne, w tym metal i odpady wielomateriałowe) w dniu 09.01.2020r.

(zmiana z 07.01.2020r.)

 

100 lat Pani Marianny

stoLat 09Setne urodziny świętuje – wraz z rodziną – Pani Marianna Andrzejczak ze Skotnik. Kolejna stulatka z gminy Ozorków, obecnie zamieszkuje – z oczywistych względów - u najbliższej rodziny w Leśmierzu i tam właśnie z okazji swoich 100 urodzin Pani Marianna przeżywała jako jedna z niewielu - swoją jubileuszową uroczystość. 30 grudnia br. odwiedzili naszą jubilatkę znakomici goście, a mianowicie delegacja Gminy Ozorków z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele oraz przedstawiciele Wojewody Łódzkiego z listem gratulacyjnym od Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. Ta niecodzienna okoliczność mobilizuje zarówno rodzinę jak również administrację do uhonorowania osoby, która przeżyła okrągłe 100 lat.

Czytaj więcej: 100 lat Pani Marianny

Ucyfrowieni 2020

ucyfrowieni logo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2020 roku zaprasza mieszkańców Województwa Łódzkiego z pokolenia 45+ zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych do wzięcia udziału w IV edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.
Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu organizowane są w siedzibie Urzędu w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 i prowadzone przez doświadczonych pracowników Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej: Ucyfrowieni 2020

Bezpieczne ferie zimowe

Bądź bezpieczny w czasie ferii!

Opłatek dla seniorów 2019

oplatek201935Przedświąteczne - bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dla seniorów Anno Domini 2019 zaplanowano na 20 grudnia w Leśmierzu. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne – będące w wielu przypadkach podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystają z przyjemnością z tej szacownej formy podejmowania seniorów przez Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej: Opłatek dla seniorów 2019

VI Festiwal Muzyczny Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Miasto - Ogród Sokolniki 2019-2020

Festiwal BN 072W niedzielę 22 grudnia br. w kościele Matki Bożej Królowej w Sokolnikach miał miejsce koncert inauguracyjny VI Festiwalu Muzycznego Bożego Narodzenia i Nowego Roku - pod hasłem „Młodość – Lubię To”. Tym razem na rozpoczęcie świątecznego festiwalu w Sokolnikach Lesie wystąpił Zespół z Parafii Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów w Łodzi. Kontynuowane od kilku już lat występy artystyczne w okresie świąteczno-noworocznym w kościele Matki Bożej Królowej cieszą się dużym zainteresowaniem i odbywają się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego.

Czytaj więcej: VI Festiwal Muzyczny Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Rejestr BDO – informacja dla przedsiębiorców.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach właściwy marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2528).

Czytaj więcej: Rejestr BDO – informacja dla przedsiębiorców.

Betlejemskie Światło Pokoju 2019

spotkanie 0119 grudnia br. ponownie dała znać o sobie świąteczna akcja harcerska polegająca na przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Harcerze z ozorkowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a dokładnie członkowie drużyny harcerskiej „Wędrowcy” - działający na co dzień w Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej przybyli w tym dniu do Urzędu Gminy Ozorków ze „światełkiem pokoju” i życzeniami dla władz samorządowych naszej gminy. Rozpoczęto w gabinecie Wójta Tomasza Komorowskiego, gdzie w obecności Z-cy Wójta Mariana Lemańskiego i Sekretarza Małgorzaty Tomczak został rozniecony dla mieszkańców gminy Ozorków wieczny ogień przyniesiony z Groty Betlejemskiej przez skautów jako płomień pojednania między ludźmi.

Czytaj więcej: Betlejemskie Światło Pokoju 2019

Spotkanie z Jerzym Majerem

spotkanie 1112 grudnia br. pracownicy Urzędu Gminy Ozorków z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele pożegnali odchodzącego na emeryturę – po 52 latach pracy – insp. OC Jerzego Majera. W samorządzie Pan Jerzy przepracował 27 lat, za co spotkał się z wdzięcznością współpracowników i władz gminy Ozorków wyrażoną słowami Wójta Tomasza Komorowskiego podczas uroczystego spotkania na sali naszego Urzędu. Szersza relacja w Gminniaku./Pao.

Czytaj więcej: Spotkanie z Jerzym Majerem