Zaproszenie na spotkanie

spotkanie POLCENTRUM 19

APEL DO MIESZKAŃCÓW OZORKOWA I GMINY OZORKÓW

LOGO przyjaciel ozorkowaW związku z przypadającą w tym roku 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa występuje z inicjatywą upamiętnienia mieszkańców Ozorkowa i najbliższej okolicy, poległych na polach bitew II wojny światowej oraz zamordowanych przez niemieckiego okupanta w obozach zagłady i w miejscach egzekucji.
Apelujemy do mieszkańców Ozorkowa i Gminy Ozorków o przekazanie wiarygodnych informacji o takich osobach - członkach rodzin, znajomych i innych, które na upamiętnienie zasługują. Dokumenty, zdjęcia oraz inne materiały można dostarczać do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa (Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie, ul. Listopadowa 6 b) lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

ikona pdf - Informacja o rajdzie rowerowym , organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa, w ramach obchodów 80-tej rocznicy Bitwy nad Bzurą.

Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

ekosolectwo

 

Żniwa 2019

niwa5

W gminie Ozorków, jak i w wielu innych miejscach są już bardzo zaawansowane żniwa. Pogoda sprzyja żniwiarzom, lecz wszystko to odbywa się w okolicznościach nasilającej się suszy, która nie wróży wysokich plonów. Trzeba jeszcze poczekać na wielkość owoców rolniczego trudu, które jednak w tym roku nie zrekompensują w całości poniesionych nakładów na większości upraw. Dlatego właśnie trwa akcja składania przez rolników wniosków na oszacowanie szkód w uprawach zbóż, warzyw  i innych roślin. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

Czytaj więcej: Żniwa 2019

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu przypomina o obowiązku stosowania bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywana jest trzoda chlewna. Szczegółowe informacje na temat bioasekuracji można uzyskać na stronie: www.wetgiw.gov.pl oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zgierzu, ul. A.Struga 23, tel. 42 714 03 67.

ikona pdf - Ulotka

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

konkosp1906Tym razem, zawody sportowo-pożarnicze dla druhów strażaków z  gminy Ozorków, miasta Ozorków i gminy Parzęczew zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie na czele z Prezesem Ryszardem Nowakowskim na terenie boiska piłkarskiego w Parzęczewie. Naturalnie, taki sprawdzian gotowości bojowej dla strażaków ochotników mógł się odbyć tylko przy ścisłej współpracy i niezbędnej pomocy funkcjonariuszy JRG PSP Ozorków z D-cą  mł. bryg. Jarosławem Jaczyńskim na czele, jednocześnie sędzią głównym zawodów.

Czytaj więcej: Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

„89 Urodziny Sokolnik”

urodziny01Obchodzone każdego roku kolejne rocznice powstania Sokolnik Lasu przyjęły się już wśród mieszkańców i spora grupa zainteresowanych osób włącza się w świętowanie organizowane na tę właśnie okoliczność. W roku bieżącym nie mogło być inaczej, a więc – wzorem lat ubiegłych zaproszono sokolniczan do kawiarni „40” na „89 Urodziny Sokolnik”. Tam, gospodarz obiektu Jan Malewicki witał zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców i wczasowiczów tego znanego i jednocześnie najlepszego dla wielu osób leśnego kurortu. Władze samorządowe naszej gminy reprezentowali na uroczystości – Przewodniczący Rady Gminy Ozorków Waldemar Szcześniak i Z-ca Wójta Marian Lemański.

Czytaj więcej: „89 Urodziny Sokolnik”

Kolejny remont dróg gminnych przed nami

umowa1W dniu 25 czerwca br. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dróg w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach tego zadania na mocy zawartej umowy podpisanej przez Wójta Tomasza Komorowskiego i Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau, Gmina Ozorków otrzyma wsparcie na realizację zadania polegającego na wyremontowaniu drogi gminnej na odcinku Dybówka – Małachowice-Kolonia w wysokości ponad 311 000 zł.
Nową nawierzchnię otrzyma kolejny w naszej gminie odcinek drogi o długości ponad 2 km. Wskazany w dokumentacji przetargowej termin składania ofert na ww. zadanie, upływa 17 lipca br. Wtedy to nastąpi ich otwarcie. Jeżeli złożone oferty nie będą podlegały odrzuceniu, możemy zakładać, że po żniwach na przełomie sierpnia i września powinny rozpocząć się prace budowalne.

 

umowa2

Wyścig kolarski po gminie Ozorków

wyscig14Dość niezwykłą sportową atrakcją dla mieszkańców był drugi etap 30-go  Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków 2019,  na odcinku Zgierz – Kutno, który mieliśmy okazję przeżywać w dniu 3 lipca br. Wytyczona przez organizatorów trasa wyścigu objęła ważniejsze arterie komunikacyjne – od wschodniej do zachodniej granicy terytorium gminy Ozorków. Kolarze nadjechali z kierunku Warszyce, przez Modlną, Sokolniki Parcelę, Maszkowice, Helenów i wpadli do Ozorkowa, gdzie walczyli o lotną premię. Następnie pojechali przez Śliwniki do Wróblewa i przez Solcę Wielką do Borszyna.

Czytaj więcej: Wyścig kolarski po gminie Ozorków

Przekazanie samochodu dla OSP

obraz19Z dniem 1 lipca 2019r. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcy Wielkiej zwiększyła swój stan posiadania bojowych środków p.poż.  poprzez pozyskanie lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego VW T4, będącego jeszcze niedawno  na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w  Ozorkowie. Przekazanie samochodu jednostce z Solcy Wielkiej miało miejsce przed budynkiem tamtejszej strażnicy OSP z udziałem miejscowych druhów strażaków oraz przybyłych oficjeli w osobach: posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu st. bryg. Pawła Malinowskiego, Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego, Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu mł. bryg. Adama Antczaka,  D-cy JRG PSP Ozorków mł. bryg. Jarosława Jaczyńskiego, Prezesa Zarządu M-Gm Związku OSP RP w Ozorkowie Władysława Sobolewskiego i prezesów jednostek OSP z terenu gminy i miasta Ozorków. Akt przekazania samochodu odczytał  Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu st. bryg. Paweł Malinowski /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

Czytaj więcej: Przekazanie samochodu dla OSP

Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód – susza 2019r.

Wójt Gminy Ozorków informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia suszy rolniczej rolnicy, których uprawy uległy uszkodzeniu mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. 

Na podstawie wniosków, Komisja przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Zgodnie z prowadzonym monitoringiem suszy przez IUNG w Puławach, na terenie Gminy Ozorków szacowaniu podlegać mogą uprawy:

- zbóż ozimych, zbóż jarych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, kukurydzy, rzepaku i rzepiku krzewów owocowych rosnących na I  kategorii glebowej  /  tj. na glebach klasy  V, VI  /,

- zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych  na II kategorii glebowej  /tj. na glebach klasy IVb  /,

- zboża jare na III kategorii glebowej /tj. IVa, IV/. 

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

1. oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,

2. oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej,

3. wydruk wniosku z ARiMR  o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 rok,

4. ubezpieczenie upraw  / do wglądu / w przypadku gdy są ubezpieczone.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej Urzędu Gminy www.ug-ozorkow.pl). Jednocześnie informuję, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 roku.

 

ikona pdf - Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.

ikona pdf - Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedajnej) i poniesionych szkodach.

ikona pdf - Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Muzyczne Lato w Sokolnikach

koncert07Cieszący się wielką popularnością wśród sokolniczan i nie tylko, cykl niedzielnych koncertów w okresie letnim - pod nazwą MUZYCZNE LATO, również w tegoroczne wakacje będzie zachwycał wielu melomanów, zwłaszcza miłośników muzyki poważnej. Organizatorzy tegoż Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej - Towarzystwo Przyjaciół Miasta - Ogrodu Sokolniki z dyr. Ryszardem Janem Osmolińskim na czele, uwzględnili w tej edycji ważne jubileusze, a mianowicie – 200 lat Stanisława Moniuszki i 30 lat Orkiestry „Łódzkie Smyczki”.

Czytaj więcej: Muzyczne Lato w Sokolnikach

Informacja o ogłoszonym konkursie w ramach Poddziałania VIII.3.3 ZIT

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 12 czerwca 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu:

http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-viii.3.3-1/2019-

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Procesja Bożego Ciała w Modlnej

bcialo18Jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało, przeżywaliśmy w tym roku w dniu 20 czerwca.  Obchodzone u nas od przynajmniej siedmiu wieków święto Bożego Ciała ma miejsce w danym roku we czwartek - 60 dni po Wielkanocy. Procesji Bożego Ciała w kościele pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej przewodniczył ks. Proboszcz Piotr Bratek, który eucharystię  w monstrancji poniósł do przybranych ołtarzy w otoczeniu druhów strażaków jednostek OSP        w Modlnej i w Czerchowie. Z wielkim też zaangażowaniem w adorację Pana Jezusa,   włączyli się mieszkańcy - wszyscy obecni wierni z tamtejszej Parafii, naśladując swojego kapłana w modlitwie  przy każdym z ustawionych ołtarzy. 

Czytaj więcej: Procesja Bożego Ciała w Modlnej

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

rokszkolny1963W gminie Ozorków Rok Szkolny 2018/2019 podsumowano w dniu 19 czerwca. O terminie zakończenia nauki zadecydowały władze oświatowe w naszym kraju i zapewne ta data usatysfakcjonowała większość uczniów uczęszczających do placówek szkolnych Gminy Ozorków. Prawdą też jest to, że do zdecydowanej większości należą uczniowie, którzy bardzo poważnie traktują całoroczną edukację i tym bardziej dzień podsumowania całorocznej pracy - dla zdobywania wiedzy - przeżywają wyjątkowo uroczyście.

Czytaj więcej: Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019