Komunikat

Wójt Gminy Ozorków, informuje, że w Urzędzie Gminy Ozorków doszło do krytycznej awarii technicznej, polegającej na braku dostępności do danych, która uniemożliwia standardowe korzystanie z systemów informatycznych Urzędu. Obecnie trwają intensywne prace nad przywróceniem prawidłowego działania systemów informatycznych. Jednak w najbliższym czasie realizacja zadań własnych, w tym obsługa spraw mieszkańców Gminy Ozorków, może być utrudniona.
Na dzień publikacji komunikatu nie są znane źródła i przyczyny awarii jednak biorąc pod uwagę skalę problemu, Wójt podjął decyzję o zgłoszeniu naruszenia do zespołu CERT Polska, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz właściwych służb.
Za wszelkie problemy z tym związane przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Zapewniamy, że robimy wszystko, by jak najszybciej przywrócić normalną pracę Urzędu Gminy Ozorków. Informacje o postępie prac będą na bieżąco zamieszczane na stronie Urzędu Gminy.

Opłatek dla strażaków 2019

oplatek straz1903W Parafii św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej corocznie jest organizowane spotkanie opłatkowe dla  druhów- miejscowej - Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkiń Zespołu Śpiewaczego „Niezapominajki”. Wszyscy zainteresowani strażacy i śpiewające panie gromadzą się najsampierw w tym dniu w świątyni na mszy św. odprawianej przez ks. Proboszcza ks. Andrzeja Borczyka. Zazwyczaj, podczas mszy św. rozbrzmiewają w Ich wykonaniu kolędy - panie śpiewają, a  strażacka Orkiestra Dęta gra bożonarodzeniowe utwory.

Czytaj więcej: Opłatek dla strażaków 2019

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020 ROKU

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku

ikona pdf - Deklaracja 2020 - obowiązuje od 01.01.2020r.

Informacja dla właścicieli nieruchomości w m. Sokolniki-Las.

Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło i tworzywa sztuczne, w tym metal i odpady wielomateriałowe) w dniu 09.01.2020r.

(zmiana z 07.01.2020r.)

 

100 lat Pani Marianny

stoLat 09Setne urodziny świętuje – wraz z rodziną – Pani Marianna Andrzejczak ze Skotnik. Kolejna stulatka z gminy Ozorków, obecnie zamieszkuje – z oczywistych względów - u najbliższej rodziny w Leśmierzu i tam właśnie z okazji swoich 100 urodzin Pani Marianna przeżywała jako jedna z niewielu - swoją jubileuszową uroczystość. 30 grudnia br. odwiedzili naszą jubilatkę znakomici goście, a mianowicie delegacja Gminy Ozorków z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele oraz przedstawiciele Wojewody Łódzkiego z listem gratulacyjnym od Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. Ta niecodzienna okoliczność mobilizuje zarówno rodzinę jak również administrację do uhonorowania osoby, która przeżyła okrągłe 100 lat.

Czytaj więcej: 100 lat Pani Marianny

Ucyfrowieni 2020

ucyfrowieni logo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2020 roku zaprasza mieszkańców Województwa Łódzkiego z pokolenia 45+ zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych do wzięcia udziału w IV edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.
Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu organizowane są w siedzibie Urzędu w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 i prowadzone przez doświadczonych pracowników Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej: Ucyfrowieni 2020

Bezpieczne ferie zimowe

Bądź bezpieczny w czasie ferii!

Opłatek dla seniorów 2019

oplatek201935Przedświąteczne - bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe dla seniorów Anno Domini 2019 zaplanowano na 20 grudnia w Leśmierzu. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne – będące w wielu przypadkach podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystają z przyjemnością z tej szacownej formy podejmowania seniorów przez Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej: Opłatek dla seniorów 2019

VI Festiwal Muzyczny Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Miasto - Ogród Sokolniki 2019-2020

Festiwal BN 072W niedzielę 22 grudnia br. w kościele Matki Bożej Królowej w Sokolnikach miał miejsce koncert inauguracyjny VI Festiwalu Muzycznego Bożego Narodzenia i Nowego Roku - pod hasłem „Młodość – Lubię To”. Tym razem na rozpoczęcie świątecznego festiwalu w Sokolnikach Lesie wystąpił Zespół z Parafii Najświętszego Imienia Jezus Ojców Jezuitów w Łodzi. Kontynuowane od kilku już lat występy artystyczne w okresie świąteczno-noworocznym w kościele Matki Bożej Królowej cieszą się dużym zainteresowaniem i odbywają się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego.

Czytaj więcej: VI Festiwal Muzyczny Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Rejestr BDO – informacja dla przedsiębiorców.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach właściwy marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami(Dz. U. z 2018 r. poz. 2528).

Czytaj więcej: Rejestr BDO – informacja dla przedsiębiorców.

Betlejemskie Światło Pokoju 2019

spotkanie 0119 grudnia br. ponownie dała znać o sobie świąteczna akcja harcerska polegająca na przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Harcerze z ozorkowskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a dokładnie członkowie drużyny harcerskiej „Wędrowcy” - działający na co dzień w Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej przybyli w tym dniu do Urzędu Gminy Ozorków ze „światełkiem pokoju” i życzeniami dla władz samorządowych naszej gminy. Rozpoczęto w gabinecie Wójta Tomasza Komorowskiego, gdzie w obecności Z-cy Wójta Mariana Lemańskiego i Sekretarza Małgorzaty Tomczak został rozniecony dla mieszkańców gminy Ozorków wieczny ogień przyniesiony z Groty Betlejemskiej przez skautów jako płomień pojednania między ludźmi.

Czytaj więcej: Betlejemskie Światło Pokoju 2019

Spotkanie z Jerzym Majerem

spotkanie 1112 grudnia br. pracownicy Urzędu Gminy Ozorków z Wójtem Tomaszem Komorowskim na czele pożegnali odchodzącego na emeryturę – po 52 latach pracy – insp. OC Jerzego Majera. W samorządzie Pan Jerzy przepracował 27 lat, za co spotkał się z wdzięcznością współpracowników i władz gminy Ozorków wyrażoną słowami Wójta Tomasza Komorowskiego podczas uroczystego spotkania na sali naszego Urzędu. Szersza relacja w Gminniaku./Pao.

Czytaj więcej: Spotkanie z Jerzym Majerem

Mikołajki w GOK-u

mikolajki 25Tegoroczna impreza mikołajkowa urządzana już tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu odbyła się z 6 grudnia, a organizatorami tego przedświątecznego spotkania najmłodszych  z MIKOŁAJEM byli - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami GOK-u. Studio Teatralne KRAK-ART z Krakowa przybyło w tym dniu specjalnie dla zaproszonych dzieci ze spektaklem „Skrzat Titelitury”. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

Czytaj więcej: Mikołajki w GOK-u

Dzieci ubierały choinkę

choinka 13Już w sobotę 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy Ozorków zapanował świąteczny nastrój. Wszystko za sprawą dzieci: Zuzi, Julki, Natalki, Karola, Zosi i Piotrusia, które zechciały odwiedzić miejsce pracy swoich rodziców i przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pokazały jak pięknie potrafią ubierać świąteczną choinkę. Zadanie nie było łatwe gdyż najpierw należało wykonać własnoręcznie część choinkowych ozdób, by świąteczne dzieło prezentowało się okazale na holu Urzędu Gminy Ozorków. Nasi mieszkańcy będą mogli sami to ocenić, natomiast w oczach władz gminy Ozorków dzieci wypadły bardzo dobrze, za co otrzymały od Wójta Tomasza Komorowskiego pochwałę wraz z prezentem świątecznym.

Czytaj więcej: Dzieci ubierały choinkę

Koncert dla Igorka

/Leśmierz, dn. 23 listopada 2019r./


igorek07Z niezwykle szczytną inicjatywą młodzieżowego zespołu „Józefinki” spotkali się mieszkańcy Leśmierza i okolic, polegającą na zorganizowaniu koncertu charytatywnego pod hasłem „Wszyscy gramy do jednej bramki”. JÓZEFINKI z Leśmierza to zespół wokalny działający przy Parafii pw. Opieki św. Józefa, który swe dobroczynne działanie poświęcił chłopcu zmagającemu się z ciężką chorobą zwaną „rakiem”. Jest nim Igor Kusztelak, 10-cio letni uczeń Szkoły Podstawowej w Leśmierzu, do niedawna aktywny piłkarz drużyny młodzieżowej ORLIK w Sierpowie.

Czytaj więcej: Koncert dla Igorka

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader

STA 2594W dniu 25 listopada br. podpisano kolejną umową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Beneficjentem pomocy jest Gmina Ozorków, która dzięki wsparciu ze środków w ramach programu wybuduje i częściowo przebuduje boisko sportowe w miejscowości Solca Wielka. Obiekt znajduje się na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”, a w ramach umowy powstanie nowoczesna przestrzeń sportowa wyposażona w bezpieczne nawierzchnie i nową infrastrukturę towarzyszącą. 

Czytaj więcej: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader

Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP

Z udziałem Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniewa Linkowskiego odbyło się w dniu 21 listopada br. w lokalu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśmierzu  przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP działającym na terenie naszej gminy: w Solcy Wielkiej, w Leśmierzu i w Czerchowie.

Czytaj więcej: Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP

Informacja

 

 

polcentrum info 19

Szczegółowe inforacje na temat naboru dostępne są na stronie:

http://www.polcentrum.pl/nabory-prow/523-nabor-2-2019-budowa-lub-przebudowa-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-w-tym-drog