Serdeczne życzenia dla naszych Mam!!!

dmatki

Wszystkim Mamom z okazji ich Święta, składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia , wszelkiej pomyślności oraz wielu chwil przepełnionych radością i optymizmem.
Życzymy aby każdego dnia na Waszych twarzach gościł uśmiech, a miłość, którą obdarowujecie swoje dzieci, wracała do Was przez cały czas.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ozorków                    Wójt Gminy Ozorków

       Waldemar Szcześniak                                          Tomasz Komorowski

Budowa Sieci NGA-Komunikat

ikona pdf - Komunikat odnośnie budowy sieci NGA

Komunikat - Godziny otwarcia

UWAGA !!!

Dnia 30 maja 2018 roku /środa/ Urząd Gminy Ozorków będzie przyjmował klientów do godziny 14.00
z uwagi na szkolenie pracowników.

"Święto Policji - sztandar dla KPP w Zgierzu"

sztandar dla policji

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Logo KRUSSzanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

- prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
- dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Czytaj więcej: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Uroczysty Apel ZHP

zhp0112 maja br. świętowali ozorkowscy harcerze organizując na Placu Jana Pawła II w Ozorkowie uroczysty apel. Komenda Hufca ZHP Ozorków obchodzi w tym roku 50-lecie Nadania Sztandaru, co miało miejsce dokładnie 50 lat temu tj. 12 maja 1968r. Jubileusz ozorkowskich druhów zbiega się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, a ponadto Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił „2018 Rokiem Harcerstwa”. W tak doniosłych okolicznościach przebiegał harcerski apel połączony z „Marszobiegiem na stulecie”. Harcerstwo gminy Ozorków reprezentowali „Wędrowcy” z Solcy Wielkiej pod opieką dh Anny Sitarz, którzy zmierzyli się w tym dniu z dystansem 6,5 km. Gminę Ozorków reprezentowali nasi samorządowcy – Wójt Tomasz Komorowski i Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Szcześniak. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

Czytaj więcej: Uroczysty Apel ZHP

INFORMACJA dla Rolników

UWAGA ROLNICY!!!

Termin składania wniosków
o dopłaty bezpośrednie za
2018 rok przedłużony do 15.06.2018r.

III Spalski Konkurs Fotograficzny

spalski konkurs foto 2018

ikona pdf - Regulamin

„XXX Muzyczne Lato” Miasto - Ogród Sokolniki 2018

Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej
Dyrektor festiwalu - Ryszard Jan Osmoliński

Patronaty honorowe: Wojewoda Łódzki - prof. Zbigniew Rau
Arcybiskup Metropolita Łódzki - ks. dr Grzegorz Ryś
Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień

17 czerwca 2018 r. godz. 18.00, Kościół Parafialny w Sokolnikach, Koncert Inauguracyjny Orkiestra "Łódzkie Smyczki" /"The Wieniawski String Orchestra” z OSM im. H. Wieniawskiego w Łodzi, dyr. Ryszard J. Osmoliński. Soliści: Olga Alicja Osmolińska - skrzypce, Maciej Włodarski - wiolonczela

Czytaj więcej: „XXX Muzyczne Lato” Miasto - Ogród Sokolniki 2018

KONSULTACJE SPOŁECZNIE W GMINIE OZORKÓW

W terminie od 20 maja 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw i osiedla w Gminie Ozorków w celu zasięgnięcia opinii i uwag mieszkańców dotyczących projektów statutów sołectw i osiedla.

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

1) zgłaszanych uwag i opinii podczas protokołowanego bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectw i osiedla – zgodnie z poniższym harmonogramem,

2) w formie zbierania elektronicznych uwag mieszkańców.

Projekty statutów sołectw i statut osiedla oraz wzór ankiety konsultacyjnej, są wyłożone do publicznego wglądu:

1. w Urzędzie Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, pok. Nr 2;

2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ozorków;

3. u sołtysów poszczególnych sołectw i przewodniczącego zarządu osiedla Sokolniki Las.

Czytaj więcej: KONSULTACJE SPOŁECZNIE W GMINIE OZORKÓW

„Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”.

Najbliższe spotkania informacyjne odbędzie się :

    14 maja 2018 r. w godz. 13:00-15:15 (rejestracja od godz. 12:45), Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro,

    W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2493-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm

Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

slubowanie37Doroczne obchody Dnia Strażaka w Leśmierzu z okazji św. Floriana - patrona wszystkich strażaków, jakie członkowie OSP Leśmierz od lat wspólnie organizują, miały miejsce w tym roku   5 maja. Wzorem lat ubiegłych, druhowie tej jednostki przybyli ze sztandarem do miejscowej świątyni, by uczestniczyć we mszy św. sprawowanej przez Proboszcza Parafii w Leśmierzu ks. Pawła Pełkę - w intencji całej braci strażackiej. Do wspólnej modlitwy przyłączyły się również druhenki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej powołanej przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśmierzu oraz Ich rodzice. Strażaków z Leśmierza odwiedził w tym dniu Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski, a także Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie Władysław Sobolewski. Ksiądz Pełka powitał wszystkich gorąco i przewodniczył nabożeństwu poświęconemu podopiecznym św. Floriana. Na zakończenie mszy świętej ks. Proboszcz oddał głos Prezesowi Sobolewskiemu, który w towarzystwie Wójta Komorowskiego wręczał medale i odznaki strażackie zasłużonym dla pożarnictwa. Pierwszą spośród odznaczonych osób był ks. Paweł Pełka – Proboszcz  Parafii Opieki św. Józefa w Leśmierzu, który od lat konsekwentnie akcentuje ideę niesienia pomocy bliźniemu. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao 

Czytaj więcej: Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Komunikat- Linia Nr Z46

Informacja o rozpoczęciu kolejnego etapu prac.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

I N F O R M A C J A

>> Odbiór odpadów wielkogabarytowych <<

Urząd Gminy Ozorków przypomina, że w maju br. na terenie gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości. Odpady należy wystawić przed posesję  w ustalonych terminach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla danej miejscowości na 2018 rok. 

Terminy zbiórki:

Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn w dniu 10 maja br. 

Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów w dniu 11 maja br. 

Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Miszkowice w dniu 11 maja br.

Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki w dniu 10 maja br. 

Rejon E 1 – miejscowość: Sokolniki Las, strefa 1,2 w dniu 17 maja br. 

Rejon E 2 – miejscowość: Sokolniki Las, strefa 3,4 w dniu 18 maja br. 

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą następujące frakcje odpadów:

Czytaj więcej: Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie łódzkim

Już dzisiaj rusza konkurs dla mieszkańców województwa łódzkiego pt. "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie łódzkim". Szczegóły poniżej:

trasa rowerowa lodzkie

POŚWIĘCENIE SZTANDARU

poswiecenie13Florian 2018 – OSP Solca Wielka

Dzień 4 maja 2018r. stał się ważną datą w życiu jednostki OSP w Solcy Wielkiej. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej zaplanował w tym roku na św. Floriana - uroczyste obchody Dnia Strażaka wraz z poświęceniem nowego sztandaru jednostki. Trafiony pomysł wymiany zniszczonego sztandaru na nowy zyskał aprobatę wielu darczyńców, zarówno z grona druhów strażaków tej organizacji jak również spośród sympatyków zaszczytnej działalności Straży Ogniowej w Solcy założonej w roku 1925. W tym historycznym dniu, strażackie świętowanie rozpoczęto od tradycyjnego przemarszu do miejscowego kościoła na mszę św. w intencji wszystkich druhów strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej, z udziałem strażackich delegacji OSP z Opola, Śliwnik, Ozorkowa, Leśmierza, Modlnej i Czerchowa. Wszystkich zgromadzonych w soleckiej świątyni powitał ks. Andrzej Borczyk – Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej.

Czytaj więcej: POŚWIĘCENIE SZTANDARU

Koncert Patriotyczny w Leśmierzu

koncert24

„Przybyli ułani pod okienko”

Święto Konstytucji 3 maja w roku bieżącym zgromadziło znaczną część mieszkańców gminy Ozorków w Leśmierzu. To nasze narodowe święto znakomicie się wpisuje w program obchodów „100 – lecia Niepodległej Polski”, co zostało z wielkim zaangażowaniem podjęte przez naszych gminnych artystów. Na zaproszenie Wójta Gminy Ozorków do sali Gminnego Ośrodka Kultury przybyli przedstawiciele Samorządu, goście zaproszeni oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw, by wysłuchać patriotycznych utworów w wykonaniu Zespołów Śpiewaczych przy akompaniamencie kapel ludowych, a także w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Solca Wielka i członków ozorkowskiego SZWADRONU. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

Czytaj więcej: Koncert Patriotyczny w Leśmierzu

Święto strażaków OSP Modlna i OSP Czerchów

strazacy18W tym roku świętowanie z okazji Dnia Strażaka najwcześniej odbyło się w Modlnej. Doroczne obchody św. Floriana - patrona strażaków w modleńskiej parafii zostały połączone z uroczystością na cmentarzu grzebalnym, gdzie w dniu 3 maja br. odbyło się poświęcenie nowego krzyża oraz odsłonięcie tablicy „Pamięci Ks. Franciszka Ksawerego Gadomskiego – Proboszcza parafii w Modlnej w latach 1832 – 1879 i Budowniczego cmentarza”. Tuż przed mszą świętą na cmentarzu druhowie strażacy z jednostek OSP w Modlnej i OSP w Czerchowie udali się do miejscowej świątyni, gdzie oczekiwał na nich Proboszcz Parafii w Modlnej ks. Piotr Bratek. Na spotkanie z bracią strażacką przybyli również: Prezes Zarządu M-Gm Związku OSP RP w Ozorkowie dh Władysław Sobolewski, Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski i Skarbnik Gminy Ozorków Małgorzata Domańska. Były przemówienia okolicznościowe, podziękowania za służbę oraz wręczenie odznaczeń strażackich dla wyróżniających się druhów. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

Czytaj więcej: Święto strażaków OSP Modlna i OSP Czerchów

Rozgrywki piłkarskie - runda wiosenna

pilka24Zdjęcia z rozgrywek piłkarskich drużyn LKS gminy Ozorków: kl. A LKS Sierpów i kl. B - drużyny LKS: Małachowice, Czerchów, Wróblew, Modlna.

Czytaj więcej: Rozgrywki piłkarskie - runda wiosenna

Komunikat WFOŚiGW

Nowe wymogi dla Pieców