Szanowni Mieszkańcy

W obecnej sytuacji walki z COVID-19 o własne zdrowie i życie nie należy tracić z pola widzenia problemów alkoholowych. Sytuacja pandemii powodując przedłużający się stres i lęk, a także ograniczenie kontaktów społecznych sprzyja wzrostowi spożycia alkoholu, który z kolei obniża odporność organizmu i może zwiększyć ryzyko zakażenia oraz ostrzejszego przebiegu choroby. Konsekwencją obecnej sytuacji może też być wzrost zachowań przemocowych wobec członków rodziny.

Pandemia zwiększa ryzyko przemocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które obecnie nie mogą korzystać z pomocy oraz osoby doświadczające przemocy domowej. W ramach prowadzonych przez Gminę Ozorków działań profilaktycznych w tym zakresie można skorzystać z rozmowy przez telefon z psychologiem, który pełni dyżur w każdą środę w godz. od 11:00 do 13:00 pod numerem telefonu 881-414-857 oraz z terapeutą ds. uzależnień w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 12:00 pod numerem telefonu 42 710-31- 03

Tomasz Komorowski
Wójt Gminy Ozorków