SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że z powodu epidemii Urząd nadal pozostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi Klientów, poza obsługą spraw w zakresie:

 ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 42 277 14 44 wew. 105
 pomocy społecznej tel. 42 277 14 51
 świadczenia usług komunalnych tel. 42 277 14 44 wew. 110
 ochrony środowiska tel. 42 277 14 44 wew. 120


Klienci ww. sprawach mogą wejść do Urzędu pojedynczo w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty w Urzędzie.
W celu zachowania bezpieczeństwa, w głównym korytarzu Urzędu wyznaczone jest miejsce do przyjmowania klientów.
Pozostałe sprawy są załatwiane przez Urząd Gminy w dotychczasowy sposób tj. telefonicznie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP, za pośrednictwem korespondencji pocztowej lub pojemnika na korespondencję umieszczonego w korytarzu budynku.

Jednocześnie informujemy, że kasa w Urzędzie Gminy Ozorków nadal pozostaje nieczynna. Wpłat podatków, opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz wpłat na rachunek bankowy gminy.
Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Ozorków
/-/ Tomasz Komorowski