Spółka BAKUPI, w związku z zamieszczoną informacją przez jeden z zakładów wodociągów na terenie województwa łódzkiego, na temat osób podających się za inspektorów sanepidu, badających smak i zapach wody, o s t r z e g a odbiorców wody przed fałszywymi inspekcjami. Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie prowadzą żadnych inspekcji w domach i mieszkaniach prywatnych. Zalecamy zatem szczególną ostrożność i czujność, podczas wizyt fałszywych inspektorów.

Jednocześnie informujemy, iż jakość wody dostarczanej odbiorcom nie budzi zastrzeżeń pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym i jest systematycznie badana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz równolegle przez naszą spółkę, a informacje o jej jakości zamieszczane są na bieżąco na stronie pod adresem: bakupi.pl w zakładce „Informacje dotyczące jakości wody”.